onsdag 2. desember 2009

Exit Afghanistan?

Barack Obama har sagt at USA vil starte sin uttrekking av soldater fra Afghanistan sommeren 2011.

Det er en gledelig melding.

Det finnes ingen enkel oppskrift på hva som skal til for å få vinne freden i Afghanistan.

Men vi vet hva som ikke virker.

For hver bombe som faller og for hver innbygger som blir såret eller drept, øker oppslutningen om Taliban. Situasjonen i landet har gått fra vondt til verre. Tusenvis av sivile er drept siden invasjonen i 2001, og de sivile dødsfallene i 2008 økte med 40 prosent sammenliknet med året før.

Derfor bør det norske militære engasjementet i ISAF-styrkene i Afghanistan avvikles. Norge bør konsentrere sin innsats på det sivile området. Og vi må bidra til å styrke mulighetene for at FN overtar ansvaret for støtte til sikkerhet og stabilisering.

De som har ment at vi burde snakke om når og hvordan vi skal trekke oss ut av Afghanistan har hittil blitt latterliggjort.

Noen ganger er det underlig hvem som har bevisbyrden.

Men det snur raskt når det er Obama, og ikke bare SV som sier det.

Nå er det stille på den norske høyresida.

Veldig stille.

En liknende situasjon hadde vi omkring det amerikanske rakettskjoldet. Et rakettskjold høres ut som noe defensivt. Det er det ikke. Det er raketter. På papiret er disse rakettene rettet inn mot fiendens raketter. Det er en pistol for å skyte fiendens kule.

Ikke særlig defensivt, når man vet at pistoler kan skyte hvor som helst.

Rakettskjoldplanene førte ikke uventet til økt spenning, med fare for økt atomopprustning og et nytt våpenkappløp.

SV var mot at NATO skulle jobbe for dette prosjektet, og fikk dette inn i regjeringserklæringen 2005-2009. Arbeiderpartiets ledelse var likevel motvillig, og kunne i det offentlige rom strekke seg til å si at de var "skeptiske". Høyre var for. Frp lanserte forslag i Stortinget om norsk tilslutning til rakettskjoldet.

Så sier Obama at planene skal revurderes. Den tsjekkiske statsministeren sa i september at Obama har bekreftet overfor ham at Washington ikke lenger vil utplassere opp til 10 utskytingssteder i Polen og et radarsystem i Tsjekkia.

Det er jeg glad for.

Men det ble stille på den norske høyresida.

Veldig stille.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar