torsdag 22. november 2012

SVs gjennomslag i regjering 

Herved en gjennomgang av SVs 30 viktigste gjennomslag i regjering. En høyst privat vurdering. Men en viktig gjennomgang, fordi det er for mange som tror at SV tygges, bites og spyttes ut av et dominerende, arrogant og selvgodt Arbeiderparti. Ryktet om SVs død er betydelig overdrevet.


SV-gjennomslag #1
Reduserte forskjeller. For første gang går forskjellene i Norge ned. Regjeringa har sagt de skal videre ned.

SV-gjennomslag #2:
Full barnehagedekning, lave priser og lovfesta rett til barnehageplass. Økt pappaperm og nix kontantstøtte til 2-åringer

SV-gjennomslag #3:
Det var SV som stoppet oljeselskapene fra å bygge ut områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

SV-gjennomslag #4:
Det var vi som fikk gjort det lovlig for homsene å gifte seg.

SV-gjennomslag #5:
Økt norsk bistand til én prosent av BNI. Ingen har gjort det før oss. Ingen vil gjøre det etter oss heller.

SV-gjennomslag #6:
Bygger ut kollektiv-trafikk i storbyene, gjennom en "belønningsordning" som gir mest til de som reduserer trafikken mye

SV-gjennomslag #7:
Innført en anstendig uføretrygd, slik at de som ikke kan jobbe har noe å leve av - til stor motstand fra mange fløyer

SV-gjennomslag #8:
Snudd klimadebatten. Det som var en monoman kvotedebatt for nerder har blitt spm om sektorvise tiltak og nasjonale mål

SV-gjennomslag #9:
Europas laveste arbeidsløshet. Da krisen var et faktum leverte en effektiv finansminister Kristin Halvorsen som bestilt

SV-gjennomslag #10:
Innført gratis skolebøker og andre læremidler i videregående.

SV-gjennomslag #11:
Avtale om grønne sertifikater med Sverige. Norge øker dermed utbygging av fornybar kraft tilsvarende åtte gasskraftverk

SV-gjennomslag #12:
Styrker den offentlige fellesskolen med flere timer, flere lærere og leksehjelp.

SV-gjennomslag #13:
Innført regionale verneombud for renhold og hotell-og restaurant, bransjer der fagbevegelsen har stått svakt.

SV-gjennomslag #14:
Innført solidaransvar, som gjør det mindre attraktivt for entreprenører og andre å benytte useriøse underleverandører

SV-gjennomslag #15:
Reversert Bondevik II sine svekkelser av arbeidsmiljøloven, som økt bruk av overtid og svekket stillingsvern.

SV-gjennomslag #16:
Bostøtta er økt og utvida, slik at flere med lave inntekter kan få mer støtte til boutgifter eller høye strømregninger

SV-gjennomslag #17:
Ny markalov sikrer Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse

SV-gjennomslag #18:
Fått på plass ny naturmangfoldlov, som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.

SV-gjennomslag #19:
Fått på plass en avtale med næringslivet for å få ned norske NOx-utslipp. Tiltakene virker, utslippene går ned.

SV-gjennomslag #20:
Minstepensjonister har fått økt trygdene med 30 000 kroner årlig. Nesten 90 prosent av dem er kvinner

SV-gjennomslag #21:
Styrket det kommunale barnevern med flere hundre nye stillinger.

SV-gjennomslag #22:
Regjeringen gir beskjed til sykehusene om å redusere bruken av ufrivillig deltid. Angår om lag 60.000 kvinner.

SV-gjennomslag #23:
Statkraft har fått milliarder til fornybarsatsing. Ikke én krone av dette skal gå til nye gassprosjekter

SV-gjennomslag #24:
Strammer inn oljeselskapenes muligheter til å få skattefradrag for tapsaktiviteter i utlandet

SV-gjennomslag #25:
Kristin kaster ut amerikanske Wal-Mart og Lockheed Martin og israelske Elbit fra oljefondet, til store protester

SV-gjennomslag #26:
Stoppet Høyres privatskolevekst.

SV-gjennomslag #27:
Norge går for politisk, ikke militær løsning i Afghanistan, slik SV var de første til å kreve. http://thoregil.blogspot.no/2010/03/i-anledning-bursdagen.html

SV-gjennomslag #28:
Oppkjøp av Statoil-aksjer. Staten eier nå 67 pst av Statoil igjen, etter at Ap og seinere H solgte seg ned.

SV-gjennomslag #29:
Utreder lyntog, og oppgraderer de første togstrekkene i Norge til lyntogstandard - 250 km/t

SV-gjennomslag #30:
Fond for miljøteknologi, som skal skape nye arbeidsplasser på grønn teknologi