tirsdag 27. juli 2010

91.000 luftballons

Enognittitusen dokumenter og rapporter fra situasjonen om krigføringen i Afghanistan er lekket ut. Spørsmålet de fleste stiller seg er hvem som står bak.

Det er feil spørsmål.

Spørsmålet er hvorfor 91.000 dokumenter og rapporter fra en krig som er vedtatt av lovlig valgte styresmakter måtte hemmeligholdes? Hva er det som gjør at når det er snakk om en meget omdiskutert NATO-krig i et land som er 'out of NATO area' må rapporter, vurderinger, resultater ikke komme ut? Hva er det som gjør at det er lekkasjen - ikke hemmeligholdelsen - som diskuteres?

Se for deg 91.000 luftballons. Det er et fryktelig høyt tall.

Hva er det som gjør at når det er spørsmål om menneskers liv og død, er det plutselig helt andre regler for byråkratiet og statsmakten med hensyn til åpenhet enn i alle andre saker? Hva er det som gjør at verdier som åpenhet, innsynsrett og transparens kan settes til side uten kritikk bare fordi det dreier seg om en krig? Hvorfor burde ikke store saker, store avgjørelser kreve like stor åpenhet?

'Hensynet til soldatene', vil de fleste svare. 'Vi kan ikke gi dette ut av hensynet til soldatene'.

Det er med lite respekt å melde tullpreik. Soldater dør ikke fordi noen har lekket dokumenter. Soldater dør fordi de er sendt i krig. Soldater dør i Afghanistan før lekkasjene, som de vil dø etter lekkasjene - uavhengig av lekkasjene. Hvis man virkelig hadde vært bekymret for soldatenes liv, hvis dette hadde vært det aller viktigste, så trekker man dem hjem igjen.

Harald Stanghelle i Aftenposten sier at dokumentene først og fremst bekrefter at krigen er vanskelig, ikke at de avslører noe nytt. Det sammer sier Obama (Dagsrevyen 27.7.2010).

Det overraskende eller dramatiske er ikke lekkasjen i seg selv, men at det finnes så mange hemmelige rapporter som ikke var kjent.