torsdag 22. november 2012

SVs gjennomslag i regjering 

Herved en gjennomgang av SVs 30 viktigste gjennomslag i regjering. En høyst privat vurdering. Men en viktig gjennomgang, fordi det er for mange som tror at SV tygges, bites og spyttes ut av et dominerende, arrogant og selvgodt Arbeiderparti. Ryktet om SVs død er betydelig overdrevet.


SV-gjennomslag #1
Reduserte forskjeller. For første gang går forskjellene i Norge ned. Regjeringa har sagt de skal videre ned.

SV-gjennomslag #2:
Full barnehagedekning, lave priser og lovfesta rett til barnehageplass. Økt pappaperm og nix kontantstøtte til 2-åringer

SV-gjennomslag #3:
Det var SV som stoppet oljeselskapene fra å bygge ut områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

SV-gjennomslag #4:
Det var vi som fikk gjort det lovlig for homsene å gifte seg.

SV-gjennomslag #5:
Økt norsk bistand til én prosent av BNI. Ingen har gjort det før oss. Ingen vil gjøre det etter oss heller.

SV-gjennomslag #6:
Bygger ut kollektiv-trafikk i storbyene, gjennom en "belønningsordning" som gir mest til de som reduserer trafikken mye

SV-gjennomslag #7:
Innført en anstendig uføretrygd, slik at de som ikke kan jobbe har noe å leve av - til stor motstand fra mange fløyer

SV-gjennomslag #8:
Snudd klimadebatten. Det som var en monoman kvotedebatt for nerder har blitt spm om sektorvise tiltak og nasjonale mål

SV-gjennomslag #9:
Europas laveste arbeidsløshet. Da krisen var et faktum leverte en effektiv finansminister Kristin Halvorsen som bestilt

SV-gjennomslag #10:
Innført gratis skolebøker og andre læremidler i videregående.

SV-gjennomslag #11:
Avtale om grønne sertifikater med Sverige. Norge øker dermed utbygging av fornybar kraft tilsvarende åtte gasskraftverk

SV-gjennomslag #12:
Styrker den offentlige fellesskolen med flere timer, flere lærere og leksehjelp.

SV-gjennomslag #13:
Innført regionale verneombud for renhold og hotell-og restaurant, bransjer der fagbevegelsen har stått svakt.

SV-gjennomslag #14:
Innført solidaransvar, som gjør det mindre attraktivt for entreprenører og andre å benytte useriøse underleverandører

SV-gjennomslag #15:
Reversert Bondevik II sine svekkelser av arbeidsmiljøloven, som økt bruk av overtid og svekket stillingsvern.

SV-gjennomslag #16:
Bostøtta er økt og utvida, slik at flere med lave inntekter kan få mer støtte til boutgifter eller høye strømregninger

SV-gjennomslag #17:
Ny markalov sikrer Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse

SV-gjennomslag #18:
Fått på plass ny naturmangfoldlov, som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.

SV-gjennomslag #19:
Fått på plass en avtale med næringslivet for å få ned norske NOx-utslipp. Tiltakene virker, utslippene går ned.

SV-gjennomslag #20:
Minstepensjonister har fått økt trygdene med 30 000 kroner årlig. Nesten 90 prosent av dem er kvinner

SV-gjennomslag #21:
Styrket det kommunale barnevern med flere hundre nye stillinger.

SV-gjennomslag #22:
Regjeringen gir beskjed til sykehusene om å redusere bruken av ufrivillig deltid. Angår om lag 60.000 kvinner.

SV-gjennomslag #23:
Statkraft har fått milliarder til fornybarsatsing. Ikke én krone av dette skal gå til nye gassprosjekter

SV-gjennomslag #24:
Strammer inn oljeselskapenes muligheter til å få skattefradrag for tapsaktiviteter i utlandet

SV-gjennomslag #25:
Kristin kaster ut amerikanske Wal-Mart og Lockheed Martin og israelske Elbit fra oljefondet, til store protester

SV-gjennomslag #26:
Stoppet Høyres privatskolevekst.

SV-gjennomslag #27:
Norge går for politisk, ikke militær løsning i Afghanistan, slik SV var de første til å kreve. http://thoregil.blogspot.no/2010/03/i-anledning-bursdagen.html

SV-gjennomslag #28:
Oppkjøp av Statoil-aksjer. Staten eier nå 67 pst av Statoil igjen, etter at Ap og seinere H solgte seg ned.

SV-gjennomslag #29:
Utreder lyntog, og oppgraderer de første togstrekkene i Norge til lyntogstandard - 250 km/t

SV-gjennomslag #30:
Fond for miljøteknologi, som skal skape nye arbeidsplasser på grønn teknologi

lørdag 14. januar 2012

Giske og grådige

Det har vakt en del oppstyr etter at styreleder i Aker Solutions, Øyvind Eriksen, gikk i strupen på sin egen eier, Kjell Inge Røkke, i en direktesendt pressekonferanse.

På pressekonferansen formulerte Eriksen seg slik:

"Majoritetseieren ringte til meg i desember og fortalte at han hadde hørt at det var forhandlinger, og at vi ikke måtte selge oss ut. Jeg sa til han at jeg kjente til hans ståsted, men at den beste løsningen er etter min mening å gjøre det motsatte. Jeg mener derfor vi har blitt utsatt for et press til å ta en annen beslutning enn den som er best for selskapet, og det har jeg sagt til ham. Her har han gått lenger enn det som er forsvarlig for en god eierskapspolitikk".

Og avsluttet med: "Det er klart at det ikke er bra for omdømmet å være i konflikt med sin egen eier. Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid framover".

Neida. Det skjedde ikke.

Men det som skjedde, var at styreleder Harald Norvik i Telenor gjorde nøyaktig det samme som står over, overfor sin største eier, representert ved næringsminister Trond Giske. Sitatene er de samme. Staten eier over halvparten av aksjene i Telenor. Trond Giske er ansvarlig statsråd for eierskapet.

Harald Norviks styreplass ville i alle andre sammenheng henge i en meget tynn tråd. Norvik tvang gjennom det han mente var riktig, mot det majoritetseieren, representert ved ansvarlig statsråd, mente. I alle andre sammenhenger er dette en avskjedssøknad.

Så er det flere - som Norvik - som mener at statens eierskapsmelding sier at staten ikke skal ha noen mening om eierskapet, at Giske har gått for langt. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Husker du saken om Aker Solutions, våren i 2009? Da solgte Røkke noen av sine egne selskaper til Aker Solutions, et selskap som han eide sammen med staten, for en pris han satte sjøl, uten at næringsdepartementet var informert eller gikk god for prisen. Det ble påstått at Kjell Inge Røkke brukte Aker Solutions som søppelkasse.

Saken kom til Stortinget, og det var et enstemmig parlament - inkludert Høyre, KrF og Frp - som da understreket om Aker Solutions at "... staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner..."

Det er ingen svak setning (den er ikke minst en kraftig finger i øyet på den borgerlige opposisjonen som med TV2-saken mener at staten som eier ikke skal ha noen mening om noe som helst. I 2009 mente de det stikk motsatte).

Mange - inkludert Norvik - viser til eierskapsmeldinga, om at den sier at staten ikke skal mene noe. De som sier dette har ikke lest meldinga. De ville kanskje ha begynt med å notere seg at tittelen på meldingen er "Et aktivt og langsiktig eierskap". Det signaliserer det stikk motsatte av et raskt salg uten at staten som eier er involvert.

De kunne kanskje også lagt merke til setningen om at "Regjeringen vil sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål". Den står i kapittel sju, i kapitlet som har tittelen "Regjeringens eierskapspolitikk".

Saken om TV2 dreier seg om makt, og om hvem som skal bestemme. Norvik er en grådig maktspiller.

Og om Norvik først er i gang med å lese eierskapsmeldinga, håper jeg han også har lest denne:

"Regjeringen vil legge stor vekt på å vurdere styrenes arbeid på en god og systematisk måte, og på å sette sammen kompetente styrer som kan ivareta aksjonærenes mål."