lørdag 14. januar 2012

Giske og grådige

Det har vakt en del oppstyr etter at styreleder i Aker Solutions, Øyvind Eriksen, gikk i strupen på sin egen eier, Kjell Inge Røkke, i en direktesendt pressekonferanse.

På pressekonferansen formulerte Eriksen seg slik:

"Majoritetseieren ringte til meg i desember og fortalte at han hadde hørt at det var forhandlinger, og at vi ikke måtte selge oss ut. Jeg sa til han at jeg kjente til hans ståsted, men at den beste løsningen er etter min mening å gjøre det motsatte. Jeg mener derfor vi har blitt utsatt for et press til å ta en annen beslutning enn den som er best for selskapet, og det har jeg sagt til ham. Her har han gått lenger enn det som er forsvarlig for en god eierskapspolitikk".

Og avsluttet med: "Det er klart at det ikke er bra for omdømmet å være i konflikt med sin egen eier. Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid framover".

Neida. Det skjedde ikke.

Men det som skjedde, var at styreleder Harald Norvik i Telenor gjorde nøyaktig det samme som står over, overfor sin største eier, representert ved næringsminister Trond Giske. Sitatene er de samme. Staten eier over halvparten av aksjene i Telenor. Trond Giske er ansvarlig statsråd for eierskapet.

Harald Norviks styreplass ville i alle andre sammenheng henge i en meget tynn tråd. Norvik tvang gjennom det han mente var riktig, mot det majoritetseieren, representert ved ansvarlig statsråd, mente. I alle andre sammenhenger er dette en avskjedssøknad.

Så er det flere - som Norvik - som mener at statens eierskapsmelding sier at staten ikke skal ha noen mening om eierskapet, at Giske har gått for langt. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Husker du saken om Aker Solutions, våren i 2009? Da solgte Røkke noen av sine egne selskaper til Aker Solutions, et selskap som han eide sammen med staten, for en pris han satte sjøl, uten at næringsdepartementet var informert eller gikk god for prisen. Det ble påstått at Kjell Inge Røkke brukte Aker Solutions som søppelkasse.

Saken kom til Stortinget, og det var et enstemmig parlament - inkludert Høyre, KrF og Frp - som da understreket om Aker Solutions at "... staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner..."

Det er ingen svak setning (den er ikke minst en kraftig finger i øyet på den borgerlige opposisjonen som med TV2-saken mener at staten som eier ikke skal ha noen mening om noe som helst. I 2009 mente de det stikk motsatte).

Mange - inkludert Norvik - viser til eierskapsmeldinga, om at den sier at staten ikke skal mene noe. De som sier dette har ikke lest meldinga. De ville kanskje ha begynt med å notere seg at tittelen på meldingen er "Et aktivt og langsiktig eierskap". Det signaliserer det stikk motsatte av et raskt salg uten at staten som eier er involvert.

De kunne kanskje også lagt merke til setningen om at "Regjeringen vil sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål". Den står i kapittel sju, i kapitlet som har tittelen "Regjeringens eierskapspolitikk".

Saken om TV2 dreier seg om makt, og om hvem som skal bestemme. Norvik er en grådig maktspiller.

Og om Norvik først er i gang med å lese eierskapsmeldinga, håper jeg han også har lest denne:

"Regjeringen vil legge stor vekt på å vurdere styrenes arbeid på en god og systematisk måte, og på å sette sammen kompetente styrer som kan ivareta aksjonærenes mål."