tirsdag 18. mars 2014

Hustad og flyktninger fra Syria


Norge skal ta i mot 1000 flyktninger, fra et land hvor folk nå sulter ihjel. I Jordan er det til sammenlikning over en halv million flyktninger fra Syria.

Med dette bakteppet greier likevel norske Jon Hustad å hisse seg opp over at Norge "er no verdas fremste innvandringsland", fordi ’’Noreg er per dags dato det landet i verda som relativt til folketalet gjev flest permanente opphaldsløyve av alle statar" (fra Dag og Tid 7. mars). .

Jon Hustads evige kampanje mot asylsøkerer, fremmede, flyktninger, utlendinger og andre mørkhudede har sjeldent vært mer nasjonalistisk, sjeldent mer kvalmende - og sjeldent dårligere timet. I tillegg er matematikken hårreisende søkt (en sammenlikning av antall innflyttere opp mot ulike lands finansielle muskler, areal eller behov for arbeidskraft hadde gitt et helt annet resultat).

Hovedinnvendingen er likevel at Hustads analyser alltid og alene bygger på "hva som etter hans mening er bra for Norge". Dette er smått og umenneskelig snevert, når vi vet hva som er omfanget av angst, traumer, død, sult og fordervelse i land som Syria. Nøyaktig hvor i Hustads matematikk befinner Syrias lidende befolkning seg?

Det er over 20 millioner flyktninger i verden. Norge kan ikke ta i mot alle. Men Hustad burde inkludere forholdene for enkeltmennesker og flyktninger i matematikken før han konkluderer så enfoldig og brutalt.

Dette innlegget ville ikke Dag og Tid trykke, fordi de mente at "innlegga må halda seg til fakta. Det gjer ikkje påstanden din om at Jon Hustads driv ein evig «kampanje mot asylsøkere, fremmede, flyktninger, utlendinger og andre mørkhudede»". 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar