mandag 22. august 2011

Modighetens kår

Regjeringen sier at arbeidet med den kontroversielle klimameldingen er utsatt.

Meldingen blir omfattende og kontroversiell, fordi den skal konkretisere hvilke sektorer i Norge som skal ta hvor store klimakutt for å nå målsettingene om 30 prosent kutt av klimautslipp i Norge innen 2020. Skipsfart, vei, oljesektoren, landbruket - hvem skal ta de største kutta, og hvor raskt? Hvor mye kan tas med teknologisk endring? Hvor mye må tas gjennom kutt i regulære aktiviteter?

Årsaken til at meldinga er utsatt er bomben i regjeringskvartalet. Nå er det Miljøverndepartementet som har ansvaret for å lage og presentere meldingen, og de sitter i hele og uskadete kontorer ved Akershus festning, godt unna regjeringskvartalet. Men det er alltid regjeringen som kollegium som står bak en melding. Derfor skal alle departementer - inkludert utbombede næringsdepartementet, kunnskapsdepartementet, justisdepartementet, helsedepartementet, arbeidsdepartementet og olje- og energidepartementet - med ansvar for sine sektorer bidra inn i meldingsarbeidet. Alle som har sett bildene fra regjeringskvartalet forstår at dette blir krevende.

– Angrepet på regjeringskvartalet har skapt forsinkelser. Mange i departementene sitter med PC-en på fanget og jobber, sier derfor miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB.

Det har imidlertid ikke manglet på krasse reaksjoner på utsettelsen av klimameldingen. Både Venstre, Høyre og Bellona sier dette er uholdbart.

Ikke bare mener de det er uholdbart. Felles for dem alle er en relativ sterk språkbruk.

"Regjeringen holder både folket og Stortinget for narr" sier Venstre.
Høyre kaller utsettelsen "uakseptabel".
Bellonas Fredric Hauge mener forsinkelsen er både "tragisk" og "patetisk".

Hvorfor sier de dette?

Det kan det være flere grunner til:

- Fordi de mener det er "uakseptabelt", "tragisk", "patetisk" og "å holde folket og Stortinget for narr" at Miljøverndepartementet ikke straks lager meldingen alene, uten dialog med de departementene som er berørte av bomben? At berørte fagdepartementer ikke skal få være med og forhandle i en melding som hele regjeringen skal stå bak?

Dette vil i såfall være å innføre et helt nytt prinsipp, fordi dette ingen departementer gjort før, verken under Høyre eller Venstre eller SV. Mener de at tiden er inne for å begynne med dette nå? Kan vi gjøre tilsvarende på andre områder? At Finansdepartementet lager statsbudsjett uten å snakke med Samferdselsdepartementet? At Landbruksdepartementet lager landbrukspolitikk uten å snakke med Miljøverndepartementet? Selvsagt ikke. Dette er visvas.

- Eller så mener de at det er "uakseptabelt", "tragisk", "patetisk" og "å holde folket og Stortinget for narr" at bomben i regjeringskvartalet faktisk er årsaken til utsettelsen.

- Ëller at det er "uakseptabelt", "tragisk", "patetisk" og "å holde folket og Stortinget for narr" at regjeringen bruker bomben som unnskyldning. Sagt med andre ord: At de mener begrunnelsen for utsettelsen ikke er reell. At regjeringen lyver.

Og hvis Høyre, Venstre og Bellona virkelig mener noe av dette - og det må de jo - burde de ikke være såpass modige at de turte å si det høyt? At de tar ansvaret for sine egne, vante, lettvinte uttalelser? Og se hva slags reaksjoner de får?

3 kommentarer:

 1. Er det ikke bare ørelitegrann underlig at det ikke står et eneste ord i Adresseavisen i dag som "avslører nyeheten" om at grunnen til at meldingen er utsatt er bombingen av regjeringskvartalet.
  Derimot skylder Solheim på "tautrekkingen mellom departementene", som om det var noe nytt. Dessuten 1) er meldingen allerede utsatt en gang; fra 2010 til 2011 og 2) det kom signaler lenge før 22.7. om at meldingen ikke kom til å bli ferdig i høst.

  Sannheten har tydeligvis trange går hos SV.

  SvarSlett
 2. Hei, SV-Thor Egil.

  Som kommunikasjonssjef i Bellona har jeg jobbet med å legge ut en sak på bellona.no og ta i mot henvendelser fra media i dag.

  Vi har blant annet forholdt oss til TU-saken om utsettelsen, der Solheim er sitert på at det er harde fronter og tautrekking internt i regjeringen. Slik det selvfølgelig er i slike saker.

  Vi synes bare det er trist at det skal ta så forferdelig lang tid å få dratt i land denne klimameldingen - når Klimaforliket i Stortinget var klart allerede i 2008, og Solheim kommuniserer så sterkt at han tar klimatrusselen på alvor.

  Vi vet at det er et komplisert og krevende arbeid som gjøres, men som Geir Olsen peker på over her er det ikke første gang meldingen utsettes.

  Vi har selvfølgelig medfølelse med de som er rammet av terroraksjonene - og har forståelse for at arbeidsforholdene er ekstra vanskelige nå.

  Likevel er vi av den oppfatning at Regjeringen må kunne tåle kritikk for at arbeidet med klimameldingen så lenge har vært "bakpå" og at Solheim og Miljøverndepartementet overkjøres i klimaarbeidet.

  Her er Bellonas websak om utsettelsen:
  http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2011/klimamld_utsatt_igjen

  SvarSlett
 3. Hei, og takk til begge for svar.

  Jeg er enig i at regjeringa skal ha kritikk når den fortjener det.

  Det jeg reagerer på er språkbruken. Bellonas Fredric Hauge mener det er "tragisk" og "patetisk" at klimameldingen er utsatt. Etter 22. juli? Etter at regjeringskvartalet er bombet og evakuert?

  Jeg er like utålmodig etter få ned klimagassutslippene som noen andre. Norge har blant de høyeste klimagassutslippene per innbygger i verden. Vi lever fett på å selge olje. Vi bør bruke våre penger, våre hoder og vår teknologi på å få ned utslippene. Det er trist at meldinga er utsatt, slik Anne Karin Sæther skriver. Men vi snakker altså i praksis om en melding som er utsatt et halvt år, for en nasjon som slipper ut rundt én promille av verdens klimagasser. Et halvt år er ikke forskjellen på "tragisk" og "genialt" i denne sammenhengen, slik man kan få inntrykk av at Hauge mener. Det viktigste vil være hva som står i den.

  Og hvis innholdet er viktigst, da blir det et spørsmål om hvordan vi gjør den meldinga så god som mulig. Situasjonen er denne: Det er ingen tvil om at SV står mot Ap og spesielt Sps Ola Borten Moe i kampen om både mål og midler. I dette bildet har sju ganger så mange stemt på Ap og Sp som på SV.

  SV skal kjempe for det vi tror på. Men Bellona må også spør seg hvilken vei de tror Hauges ordbruk og karakteristikker av miljøvernministeren virker inn i dette bildet? Bidrar det til å styrke eller svekke et miljøparti som står på for de samme verdiene som Bellona er grunnlagt på? Og hva slags effekt har det på lang sikt, for eksempel stortingsvalget 2013? Det hender jeg savner en miljøbevegelse som spør seg selv om det beste man taktisk kan gjøre er å gi negative karakteristikker av sine - i sak - nærmeste allierte i regjeringa, framfor å bidra slik at vi sammen står bedre rustet til å nå de felles målene vi ønsker oss. Dette taktiske spørsmålet er det sikkert delte meninger om internt i Bellona og andre organisasjoner - det er jo mange miljøorganisasjoner, og sterk konkurranse om medieoppmerksomheten og medlemmene.

  Men man kan iallefall registrere at LO velger en helt annen linje overfor Ap.

  SvarSlett