lørdag 9. august 2014

KS må omorganiseres 


Etter at det er varslet 5500 streikende lærere har KS nå sagt at de er villige til å forhandle. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. KS må ta et oppgjør med måten de styres på. 

KS ledes av et hovedstyre bestående av personer fra alle store politiske partier. KS sitt styre har for eksempel fire medlemmer fra Ap, tre fra Høyre, en fra KrF og en fra Venstre. Styret ledes av et medlem fra Høyre og en nestleder fra Ap.  

Det er dette hovedstyret som bestemmer hva KS skal mene og kreve i de nasjonale forhandlingene med lærerene. Alle disse politiske partiene i KS' styre har fått drive fram lærerstreiken, samtidig som andre personer fra nøyaktig de samme partiene har fått hykle i vei om at de forstår lærerne så alt for godt. Det er en demokratisk skandale; en tverrpolitisk, flau strøm av politiske krokodilletårer. Det gjelder Venstre, KrF, Ap og Høyre som jeg har lagt spesielt merke til i sommer (jeg gjør et hederlig unntak for SVs Ivar Johansen, som har vært redelig nok til å stå konsekvent og fast mot KS' linje). 

Noe må forandres. Måten dette praktiseres på idag er en hybridløsning som i bestefall skaper forvirring, i verste fall forakt, for det politiske systemet. 

Spørsmålet man må stille seg i KS nå er: Er det viktig at styremedlemmene i KS kommer fra et parti? Er det viktig hva disse partiene står for? Sitter de der fordi de representerer et parti og dets meninger? Hvis ja, så må sommerens lærdom være at nå må vi få se i praksis at disse politikerne står for den politkken de er valgt på og det programmet partiet deres representerer. Høyre står for eksempel for "mer fleksibel arbeidstid for lærerene". I KS, hvor Høyre altså har styreleder, gjør Høyre det motsatte.

Enten må hovedstyrets medlemmer begynne å oppføre seg mer i tråd med sine programmer, siden de tross alt er valgt inn der FORDI de kommer fra et parti. Eller så må KS kaste ut politikerne. 

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 9. august 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar