lørdag 18. desember 2010

Svakt, Arne Strand

Jeg forventer av politiske kommentatorer at de leverer politisk analyse.

Er det for mye å kreve? 

Arne Strand skriver i dagens Dagsavis at det siste året har vært annus horibilis - et forferdelig år - for regjeringen. Og joda. Vi har Jonas Gahr Støres ulovlig importerte ulltepper, Senterpartiets ulovlige pengestøtte og tilhørende etterforskning av Økokrim. Ingenting av dette  bidrar akkurat til å heve regjeringens anseelse. Legg til Hardanger og helseforetak så har du nok stoff til en kommentarartikkel. Slik Arne Strand gjør i dagens Dagsavis. 

Men jeg forventer at en oppegående mann som Arne Strand også dømmer regjeringen etter politikken. En politisk kommentator skal ikke bare resitere de siste ukers avisoverskrifter som han selv og avisens hans har laget. Han skal heve blikket og se de store linjene. 

Hadde Strand hevet blikket og flyttet nesetippen sin ut av andedammen på Stortinget hadde han nemlig konkludert annerledes. Resten av Europa er i ferd med å ta fyr, med økende gjeld, svekking av velferdsstaten og økende arbeidsløshet. I motsetning til mange andre land i Europa kan vi i Norge nyte fruktene av at SVs Kristin Halvorsen tok Norge gjennom finanskrisa med både lav arbeidsløshet og en fortsatt sterk offentlig velferdssektor. 

Ikke bare dette.

På alle viktige hovedområder peker pilene i Norge nå riktig vei. 

- Det har blitt mindre forskjeller med den rødgrønne regjeringa
- Klimautslippene går ned, og 
- PISA-undersøkelsen viser framgang for elever i den norske fellesskolen - mens i Sverige, under borgerlig regjering som insisterer på privatskoler og karakterbaserte opptak, peker pilene nedover. 

Denne høsten har Statkraft fått milliarder til fornybarsatsing, og ikke én krone av dette skal gå til nye gassprosjekter. Regjeringen har fått på plass avtale om grønne sertifikater med Sverige og Cancùn-avtalen for et globalt samarbeid om reduserte klimautslipp var et stort skritt i riktig retning. 

Regjeringen har satt et konkret tall - 3.000 elever - for økt gjennomføring i videregående skole, og et tydelig mål om å yrkesrette yrkesfagene igjen. Vi har satt i gang et kjempearbeid for å bedre barnevernet, både gjennom mer midler og varsler om strammer tider for de private. 

Vi har åpnet verdens største flytende tidevannskraft-anlegg i Norge, og regjeringen har trukket israelske selskaper ut av oljefondet.

(Da nevner jeg ikke at USA er tydelig irritert over SVs gjennomslag i utenrikspolitikken, hva angår Norge ut av Irak, internasjonalt klimaengasjement, pådriver for forbud mot klasevåpen, motstand mot rakettskjold, støtte til Palestinsk samlingsregjering, manglende styrker til Afghanistan, trusler om boikott av Israel, etisk regelverk for oljefondet og norsk motstand mot terrorsamarbeid med USA).

Jeg er enig med Arne Strand at mediemessig og oppslutningsmessig har det ikke vært noe god høst for de rødgrønne, selv om de siste målingene tyder på at det er Ap som blir hardest straffet akkurat nå

Men jeg forventer av en politisk kommentator at han eller hun hever blikket ut av sin egen stands selvforherligelse gjennom selvsitering, og faktisk gjør en ordentlig jobb når han skal analysere det politiske bildet. 

2 kommentarer:

 1. Er enig i at analysen til Arne Strand er svak, men det er i grunnen din også.

  I forhold til de pilene som peker i riktig så burde du kanskje tatt i betraktning:

  -At forskjellene på en del områder faktisk øker i Norge, det blir flere fattige, flere som står utenfor fellesskapet mens de rikeste har fått mer.
  -Klimautslippene går ned primært som følge av den internasjonale finanskrisen og ikke som følge av en bevisst politikk hvor man forsøker å redusere oljeutvinningen eller bilkjøringen. Det er fremdeles også usikkert om regjeringen ønsker å åpne opp for oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.
  -Pisa-undersøkelsene kan ikke nødvendigvis pekes tilbake på regjeringens innsats på skolefeltet. Dropout-prosenten på vgs er fremdeles svært høy uten at tiltakene samsvarer med den problematiske situasjonen.

  Dere skal ha ros for hva dere har gjort på barnevensonrådet, men også her kan man spørre seg om man i det hele tatt skal ha anbud på barnevernsinstitusjoner?

  Så min forventning som velger blir dermed at politikerne ikke tar æren for positive trender som handler om andre årsaker enn egen politikk.

  For å vinne tilbake tillitt og velgere er mitt vennlige tips følgende:

  -Regulere boligpolitikken slik at forskjellene blir mindre
  -Økt satsing på jernbanen og innføring av høyhastighetstog
  - Bedre regulering av oljebransen og mer restriktiv i forhold til tildeling av oljeblokker
  -Innføring av heldagsskolen.

  God jul!"

  SvarSlett
 2. Hei, Stian og tusen takk for et meget godt innlegg.

  Du har rett i at vi ikke er i mål på alle felt. Klimautslippene er fortsatt for høye, og bonus og lønninger til de som er best betalt er fortstat for høye. Det er nok å slåss for! SV - og jeg! - er enig med deg i alle de fire sakene du nevner på slutten. Noe av dette er vi allerede i gang med, blant annet utredning av høyhastighetstog. Vi har også satt klare mål på åat flere skal gjennomføre vgs, som jeg skrev om i artikkelen.

  På barnevernsområdet kommer vi også til å ta grep. Vi har allerede øremerket midler til barnevernet i høst, fordi vi så at kommunene ikke prioriterte dette. Jeg er også enig med deg i synes på anbud på barnevernstjenester, og regjeringen har allerede gjort noe her (blant annet forlenget anbudsperiodene, slik at det blir færre anbudsrunder).

  Så er det riktig at finanskrisa har vært med på å redusere klimautslippene. De fleste, inkludert SSB og miljøbevegelsen, er nøye på å understreke dette. Det som imidlertid er interessant er at om man ser på utslipp per ansatt går denne også ned (jeg har skrevet om dette på http://thoregil.blogspot.com/2010/05/har-marius-holm-rett.html), som betyr at selv når man reduserer for aktivitet ser klimautslippene - i Norge, vel og merke - ut til å være langsomt på vei ned.

  Takk igjen for et godt innlegg. Og en god jul til deg også!

  Thor Egil

  SvarSlett