mandag 11. april 2011

Post postdirektivet - grunn til å glede seg?

Hva skjer egentlig etter postdirektivet?

Spørsmålet nå er ikke hva postdirektivet betyr for posten.

Et mye viktigere spørsmål er følgende: Hvem har lært hva av vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte - og hva skjer med kommende direktiver som en følge av dette?

Betyr vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte at det endelig blir lettere å diskutere det faktiske innholdet i EU-direktiver med Ap i framtida? Eller blir det vanskeligere?

Går det mer eller mindre enn atten år til det neste norske veto? Blir det i det hele tatt lagt ned et norsk veto?

Det at Aps medlemmer sier nei til et EU-direktiv mot Ap-ledelsens uttalte vilje, på et direktiv som ligger i EØS-avtalens kjerneområde (fri flyt), er intet mindre enn et lite politisk jordskjelv. Folk flest er lei av at Norge er et stemplingskontor for EU-direktiver.

Mange har lært noe av dette.

Aps medlemmer har lært at det nytter å si fra. Aps landsmøte har vist det som vi andre har sagt lenge, nemlig at det gjennom EØS-avtalen er mulig å si nei.

Ap-ledelsen på sin side har lært seg å gjøre hjemmeleksa. Neste gang kommer Ap-ledelsen til å gjøre en bedre jobb på forhånd.

Det er i dette landskapet, mellom de to blokkene, at politikken kommer til å utformes. Jeg tipper at følgende skjer:

- Norge kommer til å få en mer aktiv EØS-debatt framover. Det er bra. Dette skjer ikke bare på grunn av Aps landsmøtevedtak, men også fordi regjeringa har satt ned et høykompetetent utvalg til å utrede og problematisere EØS-avtalen og Norges forhold til EU.

- Norge kan muligens komme til å si nei til et meget begrenset antall direktiver - men absolutt aldri mer på EØS-avtalens kjerneområde, hvor postdirektivet befinner seg. Det kommer til å bli lenge til neste gang et enstemmig LO-sekretariat vedtar å sette ned foten mot et EU-direktiv på EØS-avtalens kjerneområde, for å si det sånn.

Så skal et norsk veto mot postdirektivet skal gjennomføres av en Arbeiderpartiledelse som var mot vedtaket. Blir de ferdige før 2013? Har de egentlig noen grunn til å skynde seg? Hvor mye hadde DU jobbet aktivt for å gjennomføre noe du var dypt uenig i?

Og ikke tro at det ikke vil bli krig. Posten kommer til å advare. Høyre, KrF, Venstre og Frp kommer til å advare. NHO kommer til å advare. EU kommer til å advare. Laksenæringa kommer til å advare.

At det blir et veto før 2013 er derfor et meget åpent spørsmål. SV kommer til å være pådriver i regjeringa for at dette skjer. Men om det skjer?

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at det er usikkert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar