torsdag 6. mai 2010

...der ble jeg svar skyldig, gitt

Svein Tore Marthinsen, blåblogger og "valganalytiker" har blitt intervjuet av Aftenposten om SV og miljøpolitikk, og ble blant annet spurt om hvilke store miljøseiere partiet har halt i land i regjering. På bloggen sin svarer Marthinsen at han "ble svar skyldig, gitt".

Så derfor, som et ledd i voksenopplæringen til Svein Tore Marthinsen, og som en hjelp neste gang Aftenposten ringer:

 • Vi har hindra oljeboring i Lofoten og Vesterålen denne perioden og vernet sårbare områder i Barentshavet og på Mørekysten mot petroleumsaktivitet
 • 180 % økning i investeringene til jernbane siden bondevik 2-regjeringen
 • Mangedoblet bevilgningene til klimaforskning
 • Vi har doblet belønningsordningen for kollektivtrafikken som bidrar til bedre kollektivtilbud i de 13 største byene.
 • Vi har mer enn tredoblet innsatsen knyttet til forskning på fornybar energi og energieffektivisering sammenliknet med 2007 (fra 170 mill. til 670 mill. kroner)
 • Vi tilførte i 2009 nærmere 2,6 milliarder kroner til arbeidet med energieffektivisering, fornybar varmeproduksjon og vindkraftutbygging. Dette er over tre ganger så mye som Enova disponerte i 2005, da den rødgrønne regjeringen fikk makten.
 • Vi har lagt om avgiftssystemet slik at biler med lite CO2-utslipp blir billigere, og biler med høye utslipp dyrere. Dette har hatt betydelig effekt og har redusert utslippene fra nye biler merkbart.
 • Satt av milliarder til bevaring av regnskog
 • Er i full gang med bygging av testsenter for CO2-rensing og vil gjennomføre full resning på Mongstad
 • Innført nye og strengere byggeforskrifter med krav om mindre energibruk i nye bygg
 • Vernet Vefsna - det siste store urørte vassdraget uten vern i Norge
 • Opprettet nye laksefjorder for bevaring av villaksen
 • Forbudt en rekke miljøgifter
 • Ny lov mot utbygging i strandsonen
 • En helt ny naturmangfoldlov
 • Vernet Oslomarka
 • Regjeringen har fått vedtatt en såkalt planretningslinje som skal bidra til å utløse mange svært viktige klimatiltak rundt om i landets kommuner. Kommunene kan bidra til å kutte en betydelig del av landets utslipp.
 • Vi inngikk i september 2009 en avtale med Norsk Industri om utslippsreduksjoner. Avtalen setter et utslippstak på utslippene fra industrien i perioden 2008-2012.
 • Vi har blitt enige med Sverige om prinsippene i et felles elsertifikatmarked for fornybar energi. Dette vil styrke satsingen på fornybar elektrisitet.
 • Historisk godt miljøbudsjett (de to siste årene økt med over 30%)
Jeg har tidligere skrevet at "valganalytiker" Marthinsen først og fremst har et politisk, blått prosjekt, og at han som "valganalytiker" går over en grense når han opphever seg selv til dommer over politikkens innhold, og kun ser virkeligheten gjennom sine mørkeblå briller.

Svaret han ga til Aftenposten bekrefter at denne påstanden var riktig.

5 kommentarer:

 1. Forstår meg ikke helt på denne tonen mot Svein Tore Marthinsen. Alle mennesker har egne standpunkt, men du kan ikke avskrive noen fordi de ikke står i det samme hylekoret til Arne Strand. Mye av blogginnleggget handler om sak, det er bra, men dropp det andre.

  Ellers hører jeg til de som mener at SV får til en del når det gjelder miljø, men jeg er veldig skuffet i forhold til Mongstad. Her hadde jeg forventet langt mer av SVs sterke miljøprofil. Erik Solheim er flink, men det burde vært en heltidsjobb å være miljøvernminister, ikke deltid.

  SvarSlett
 2. Hei, Filip og takk for god kommentar.

  Svein Tore Marthinsen må få lov til å mene det han vil. Men jeg reagerer på at han bruker seg selv - og brukes av media - som en nøytral "valganalytiker", når han egentlig er en blåblogger.

  Du nevner Mongstad. Vi er flere som er skuffet i forhold til Mongstad. Men prosjektet er utsatt, ikke avlyst, slik mange - spesielt opposisjonen på Stortinget - kommuniserer rundt dette nå.

  For å hilse deg tilbake kan jeg si med et smil at jeg er spesielt skuffet over KrF:

  http://thoregil.blogspot.com/2010/05/krf-bryter-et-par-bibelske-prinsipper.html

  HIlsen Thor Egil

  SvarSlett
 3. God bloggpost. Mulig Marthinsen har lyst til være analytiker, men "analysene" hans er mer personlige meninger enn noe annet.

  SvarSlett
 4. Jeg kan ikke se at du har skrevet noe om hvordan det har gått med norske klimagassutslipp fra 2005 til 2009?

  SvarSlett
 5. Sjekk http://thoregil.blogspot.com/2010/05/har-marius-holm-rett.html

  SvarSlett