lørdag 1. mai 2010

Noen må gå først

Ungdomsarbeidsløsheten i Europa er farlig høy. Selv om Norge har Europas laveste arbeidsløshet, er det ungdommen - med minst yrkeserfaring og lavest ansiennitet - som må gå først, om arbeidsmarkedet knirker, slik LO-leder Roar Flåthen skreiv i Dagsavisen i går.  

Derfor vil han utvide dagens ungdomsgaranti. Ungdomsgarantien er en ordning som sier at unge under 25 år skal garanteres et tilbud med jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på seks måneder. LO mener imidlertid at denne retten bør gjelde allerede etter tre måneder.

I valgkampen sendte LO brev til alle partier, og ba om svar på blant annet om de ville "utvide dagens ungdomsgaranti slik at alle under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder?"

Mens SV svarte ja, var Arbeiderpartiet noe mer nølende, og svarte at de ville "sikre at dagens ordninger virker som forutsatt". 

Derfor er det gledelig at LO-lederen nå har brukt 1. mai til å ta opp kampen for en bedre ungdomsgaranti.

Noen må gå først.

Så kommer de andre etter. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar