lørdag 1. mai 2010

Hvorfor oljeindustrien tar feil

Oljeindustrien presser på for å åpne nye arealer, fordi oljeproduksjonen er på nedadgående. Men samtidig er det mye å hente på å få mer ut av allerede åpnede felter. Hvorfor kan ikke oljeselskapene spise opp middagen, før de maser om dessert? 

i dag blir veldig mye olje og gass liggende igjen i felt som er åpnet. De får ikke opp alt. I de beste feltene utvinnes nemlig bare omlag 70 prosent av olja, i de fleste andre er andelen lavere. Selskapene får ikke opp olja fordi det er for vanskelig; trykket faller eller fordi geologien er krevende. 

Men utvinningsgraden stiger over tid. Fordi det utvikles stadig forbedrede produksjonsmetoder som gjør at nye muligheter oppstår i gamle felt. Det som ikke var mulig å utvinne for 20, 10, fem år siden er i dag mulig.  

Spørsmålet er hva som er perspektivene her? Hvor smart er det å satse på nye områder versus å få mer ut av allerede åpnede felt?  

Dette har petroleumsdirektoratet regnet på. Og tallene finner du i figuren under.  


Kilde: NPD

Figuren viser kort fortalt én ting: 

At de siste årene har størsteparten av alle nye reserver i økende grad kommet fra allerede åpnede felt, og ikke gjennom åpning av nye områder. Andelen nye reserver som kommer fra allerede åpnede felt har steget betydelig.  

Tilsammen har reserveveksten fra gamle felt vært på omlag 1230 standard kubikkmeter petroleum i denne perioden, mens reserveveksten fra nye områder har vært omlag 790 Sm3.

(Til sammenlikning: Utenfor Lofoten-Vesterålen regner petroleumsdirektoratet med at det er 202 standard kubikkmeter petroleum). 

Disse tallene sier ingenting om at vi ikke bør åpne nye områder eller stenge dem. De sier heller ingenting om hva som skjer framover. 

Men de forteller følgende historie:

Om målet er å opprettholde en viss oljeproduksjon har det de siste årene vært mer å hente på å jobbe ordentlig og grundig med de områdene som allerede er åpnet, enn det som har kommet ut av nye og tidligere uåpnede områder. 

På femten år har de gamle, åpnede feltene økt reservene med seks ganger det som er utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar