onsdag 12. mai 2010

Hvor kritisk?

Det er nå over halvt år siden at Kristin Halvorsen ble filleristet i media for påstanden om at "fattigdommen kan fjernes med et pennestrøk". Den massive dommen lød: Regjeringen hadde ikke fjernet fattigdommen med et pennestrøk, slik Kristin Halvorsen hadde sagt var mulig før valget i 2005. Sitatet hennes ble gjengitt overalt som et selvfølgelig faktum.

Men hadde hun virkelig sagt det? Siden sitatet var et viktig premiss for den kritikken som ble framført, ble det lagt ned mye gravearbeid for å finne tilbake til sitatet: Var sitatet riktig? Hvor ble det sagt? Når ble det sagt?

Ingen kunne finne det igjen. Uansett hvor vi lette så kunne vi ikke finne at Kristin faktisk hadde sagt dette. Verken i aviser eller på opptak fra TV-debatter.

Det ble påstått at uttalelsen skulle ha kommet i valgkampen 2005. Vi sjekket derfor TV-debattsendingene før valget. Ingenting.

Og man skulle kanskje forvente - om sitatet faktisk falt i 2005 - at denne påstanden var gjengitt i hvertfall én avis i 2005 eller 2006. Men det er den ikke. Et søk på http://www.retriever.no/ viser null relevante treff på ordene "Halvorsen" og "pennestrøk" i den perioden.

Det vi fant var en uttalelse fra Kristin om at "å bekjempe fattigdom er et spørsmål om politisk vilje".

Dette er heller ikke noe svakt uttrykk. Det understreker poenget om at å bekjempe fattigdom ikke er umulig, snarere tvert i mot: Der det finnes vilje, finnes det evner.

Men det er et langt stykke mellom å si at politikk er det muliges kunst, til å si at fattigdom kan slettes med et pennestrøk. Og det var det siste hun måtte stå til rette for.

Så hvor oppsto dette sitatet?

Det første politikersporet opptrer faktisk ikke før den 1. desember 2007. Da skriver Høyres Martin Engeset (han, ja) et innlegg i Moss Avis:

”Daværende SV-leder Kristin Halvorsen (…) sparte ikke på kruttet når det gjaldt hva som skulle til for å utrydde fattigdommen i Norge: Det kunne gjøres med et pennestrøk”.

Han gjentar påstanden i Sunnmørsposten 20.12.2007, Moss avis 21.06.2008, Fredrikstad Blad 25.06.2008 og Nationen 06.05.2009.

Siden Engeset er ett av de dokumenterbare opphavene til sitatet, har jeg spurt ham om hva som var kilden til påstanden hans. Det kunne han ikke svare på. Det han tvert i mot kunne bekrefte, var at dette "ikke [er] et sitat, men en beskrivelse av Kristin Halvorsens valgløfter fra valgkampen i 2005" (epost til meg 24.08.2009).

Det kan godt være Høyres Engeset ikke vil la seg vedkjenne at han har latt seg inspirere av Klassekampen. Men det er hvertfall i et kommentarinnlegg "Fattig manns trøst" av journalist Anders Horn tidligere samme høst, den 6. oktober 2007, at vi for aller første gang i dagspressen finner følgende formulering:

"Regjeringas «fattigdomssatsning» vil uansett stå i skarp kontrast til Kristin Halvorsens formuleringer i opposisjon om at fattigdommen i Norge kan avskaffes med et pennestrøk".

Både Engeset og Horn bringer altså i 2007 til torgs sine egne ideer om et sitat som skal ha falt for over to år siden, i valgkampen 2005. Jeg har spurt Anders Horn i en epost hvor han hadde sitatet fra. Han har fortsatt ikke svart meg.

Så kan man selvsagt si mye om Regjeringen har gjort nok for de fattige eller ikke. Om det har vært nok politisk vilje eller ikke. Det er et godt spørsmål. Det er alltid et godt spørsmål.

Men at ikke én journalist i kampens hete greide å sette søkelys på om et så avgjørende sitat var riktig eller ikke - og stille inn siktet etter dette?

Det er en god regel for pressen at den skal kritisere makta. Men noen ganger må den også greie å stille noen helt grunnleggende spørsmål til opposisjonen.

3 kommentarer:

 1. Hvis jeg ikke husker feil så oppsto pennestrøk-referansen omtrent som følger:

  "Kristin Halvorsen skulle fjerne fattigdommen, det hanlet bare om politisk vilje - ja, nær sagt med et pennestrøk."

  Jeg er ikke så god i gramatikalske begreper lenge, men altså det man i språklige sammenhenger vil kalle en forsterkning. Det er vel ikke så helt uvanlig.

  Men når du skriver en (i utgangspunket god) bloggpost om det, så slår det meg som litt pussig at det er dette pennestrøk-greiene som opptar deg mest. Det burde jo være til større nytte å reflektere over hvorvidt det faktisk er en reell kommunikasjonsstrategi i en valgkamp å nærmest moralsk angripe en statsminister for ikke å gjøre noe, og så si at det kun handler om politisk vilje? Erfaringen fra de siste fem årene bør jo ha vist SV at det faktisk er litt mer komplisert enn som så. Og jeg vet at det ikke står på viljen, hverken i SV eller for den saks skyld andre partier. Den er det som regel ingen tin gi veien med.

  SvarSlett
 2. Hei, Torbjørn og takk for innlegg. Jeg vil tro at vi alle er tjent med at sitatfusk ikke skal forekomme. Det må man nesten forutsette. Så kan du godt kalle det en forsterkning. Jeg kaller det sitatfusk.

  Syretesten her er om man mener det er en forskjell mellom å "bekjempe fattigdom" og "fjerne den med et pennestrøk". Jeg mener det er det. Begge sier riktignok at det er mulig å fjerne fattigdom. Men mens det siste forteller at det kan gjøres over natten, sier den første formuleringen ingenting - på godt og vondt - om hvor lang tid man trenger. Regjering har gjort en rekke grep som gjørat skuta er i ferd med å dreie kurs (økt uføretrygden, økt minstepensjonene, økt sosialstøtta).

  At Kristin tøffa seg opp mot Bondevik var helt nødvendig. Han var ingenting annet enn en skandale på fattigdom, og fortjente all kjeften han fikk. Det største enkelgrepets hans var som kjent å fjerne feriepengene til arbeidsledige. De store pengene gikk til skattelette - og de fattige kjennetegnes vel først og fremst av at den skattbare inntekten ikke er så stor...

  SvarSlett