torsdag 27. mai 2010

Antidemokratene

På utsiden laller de seg inn i en fortelling om at de er frihetens forsvarere - ranke og stolte og faste i blikket.

Men i praksis står de for noe helt annet. De er antidemokratiske.

Nei, jeg snakker ikke om stater vi normalt ikke sammenlikner oss med. Jeg snakker om Høyre - folkets ombudsmenn, i kampen mot formynderne, overgriperne, de autoritære.

Liksom.

Her er noen eksempler som gjør meg forbanna:


 • Høyre ønsker å ta Norge inn i et udemokratisk EU. Det er kanskje mulig å tilgi Høyre for at de mener dette, til tross for at 57 prosent av det norske folk i følge målinger mener Høyre tar feil. Men jeg kan ikke tilgi Høyre for med viten og vilje å ville ønske å føre Norge inn i et prosjekt som per definisjon gir mer makt til de med penger, og mindre makt til folk. Det er det motsatte av demokratisk. Det er antidemokratisk.

  Høyre ønsker det faktisk så sterkt at de sammen med Arbeiderpartiet forsøker å endre grunnloven, slik at det ikke lenger trengs 3/4 flertall for at Stortinget skal avgi suverenitet til EU. De skal altså senke terskelen gjennom prokuratorgrep for å få til et norsk medlemsskap. Det er ikke bare flaut. Det er antidemokratisk.

 • Høyre vil ikke at 16-åringer i Norge skal ha stemmerett. Da SV og Venstre foreslo å utvide stemmeretten til også å gjelde 16- og 17-åringer stemte Høyre mot. Høyre står dermed ikke bare for en direkte begrensing i friheten til 16-åringer, de forsvarer også det paradoksale i at 16-åringer i dag kan dømmes etter en lov som de ikke har lov til å være med å endre. Det er et paradoks som SV vil gjøre noe med. Høyre sier nei. Det er antidemokratisk.

 • Høyre støtter med entusiasme ideen om at landets øverste leder går i arv. Kongehuset i Norge er forholdsvis ufarlig, men det kan man slettes ikke si om prinsippet; at en nasjonal maktposisjon går i arv: Når ett overhode dør, er det sønnen eller dattera til denne personen som overtar - uten at verken sønnen, dattera eller folket har noe de skulle ha sagt om den saken. Høres det lurt ut? Har vi tilsvarende på andre områder i Norge? Nei. Støtter Høyre dette? Ja. Sender Høyre en hilsen via fax (!) til kongehuset hver gang de har landsmøte? Ja. Dette er det motsatte av demokratisk. Det er antidemokratisk.

Demokrati dreier seg om folkemakt mot pengemakt. Derfor er det et urovekkende mønster at Høyre stiller seg på kapitalens side på nesten hvert eneste gatehjørne:

 • Høyre vil gi 25 millioner kroner i skattelette årlig til hver av de aller rikeste, på bekostning av offentlig velferd for alle.
 • Til sammen 17 milliarder i skattelette, som utgjør kutt i rundt 30.000 årsverk i offentlig sektor; lærere, sykepleiere, omsorgsarbeidere og barnehagepersonell.
 • Høyre vil svekke retten til fast jobb for folk flest, ved å styrke arbeidsgivers rett til å gi midlertidige stillinger.
 • Høyre vil ”stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp”.

Det er antidemokratisk.

5 kommentarer:

 1. Dette var ganske svak argumentasjon for påstanden posten startet med...

  SvarSlett
 2. Oi. Så ille har det altså blitt. Avikende synspunkt på hva som kreves i et kvalifisert flertall er udemokratisk, selv om det altså er snakk om et betydelig flertall - som det skal litt til for å mobilisere. Dette skiller seg selvsagt fra SVs profetiske politikk om at flertall i folket ikke er godt nok for å lykke, det på sågar være flertall blant fylkene. Hvorfor ikke kommunene? Eller grendene? Selvsagt er det også udemokratisk å la stemmerettsalder følge myndighetsalder, i motsetning til f.eks. at vi skal ha én gjeldende myndighetsalder. Her kan sikkert flere sammenligninger trekkes, f.eks. at det er et paradoksalt at man kan bli utkalt til å forsvare fedrelandet som 18-åring, men ikke har lov til å kjøpe brennvin. Selvsagt noe helt annet enn stemmerett vs. straff.

  Det nærmeste du kommer av å ha et poeng er i forhold til kongehuset og statsform. Men selv om jeg er republikaner, så klarer jeg liksom ikke åhisse meg så fryktelig opp over at vi har et kongehus, så lenge dette faktisk har tilslutning fra et så kvalifisert flertall at selv SV må innse at man er litt i utakt med folk flest. Det er mange andre forhold i samfunnet som fortjener SVs mer inngående oppmerkmsomhet og vilje til å handle, enn dette. F.eks. det faktum at 800 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet og er gjort avhengig av en eller annen form for offentlig overføring.

  Ærlig talt, Thor egil. Du kan bedre enn dette. Men fortsett gjerne å bruke arbeidstida di på å skrive tilsvarende.

  SvarSlett
 3. Torbjør, det er ingen som er uenige i at svært mange er arbeidsuføre. Spørsmålet er hva dette skyldes, og på hvilken måte ”stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp” vil bidra til å løse dette problemet, slik Høyre vil.

  Hvor stemmerettsalderen skal gå er helt riktig som du sier ikke hogd i stein, heller ikke at den skal være atten år.

  SvarSlett
 4. Nei, nettopp. Kanskje var det derfor jeg reagerte litt på at du nettopp bruker det som eksempel på "antidemokratiske Høyre:" Grensen er ikke hugget i stein, men ett sted må den på ett vis gå. Argumentasjonen minner litt om Arbeiderpartiets argumentasjon om skatt: Alt annet enn det Arbeiderpartiet mener er "rett skattenivå" vil rive ned velferden - enten det er snakk om Høyre som vil senke skatteregningen, elle det er snakk om SV som er villige til å heve skatten. At vi to er uenige om nivå, er jo en ting, men polariserende påstander som det blir jo i grunn bare selvforherligende sprøyt.

  Når det gjelder trygdespørsmålet, så handler selvsagt det aller mest om hvilket tilbud som stilles overfor mennesker som er elle står i fare for å bli uføre. Og at man gjennom økt kontroll i systemet, både vil gi oppfølging til folk langt tidligere, og dermed sørge for at det bare er dem som skal ha trygd som faktisk får det. Når 100 000 funksjonshemmende vil ha jobb og ikke trygd, mener jeg med all respekt at dette er det minste man bør jobbe mot. Innerst inne tror jeg ikke vi er så forferdelig uenige i dette heller.

  SvarSlett
 5. Det som vel er antidemokratisk er at 1/4 av Stortinget skal kunne blokkere norsk EU-medlemskap hvis vi noengang får "ja" i en folkeavstemning.

  Terje

  SvarSlett