torsdag 24. februar 2011

Åpningsprosess

En rekke interesser presser på for en "uskyldig konsekvensutredning" av Lofoten-Vesterålen. Interesser som Statoil, Industri Energi, LO, Frp, Høyre, oljeligaen i Ap.  

En pitte liten konsekvensutredning. 

Hvor uskyldig er egentlig en konsekvensutredning? 

Mange tror det ikke er noen forskjell på "konsekvensutredning" og "innhenting av ny kunnskap". 

Det er det. 

En konsekekvensutredning er i følge loven det samme som å sette i gang en åpningsprosess. 

Konsekvensutredning er det samme som en åpningsprosess. Og åpningsprosess er å si ja til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Bare spør Leif Sande, leder i IE. I Klassekampen raser han over SVs ønsker om å utsette en konsekvensutredning. 

Eller spør Erna Solberg. Til Aftenposten sier Erna Solberg følgende: "Alle som kjenner petroleumsloven vet at å innhente informasjon ikke er det samme som en konsekvensutredning", og at "ingen skal la seg lure (...) til å tro innhenting av informasjon er det samme som en konsekvensutredning". 

Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant for FrP, sa tidligere at “alle vet at et ja til konsekvensutredning medfører ja til oljevirksomhet.” (ANB, 12.01.10)

Per-Terje Vold, tidligere direktør i Oljeindustriens landsforening, har sagt at “For oss i oljebransjen er konsekvensutredning synonymt med at området åpnes for olje- og gassvirksomhet” (ANB, 15.10.09).

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, har sagt at "Hvis man sier at man iverksetter en konsekvensutredning for å finne ut mer, så ligger det her en intensjon og et ønske om å starte oljevirksomhet.” (ANB, 11.11.09) 

Det er derfor SV mener at om oljetilhengerne sier de trenger mer informasjon, så gjerne for oss. Jeg regner da med at de har lest seg gjennom alle de tusenvis av sidene med rapporter - kjøpt og betalt for en halv milliard kroner av den norske stat - som allerede er laget om områdene.

Ikke bare lest dem, men også har en liste over informasjon de mener de mangler. Så for all del: Lag listen over informasjon og rapporter som mangler, så skaffer vi dem.

Men konsekvensutredning - dvs åpningsprosess - kan vente. En åpningsprosess er noe annet enn en forskningsrapport. Det er noe man skal gjøre når man åpner nye områder med sikte på tildeling av tillatelser. Det er et eget planopplegg, med "sikte på tildeling av tillatelser", som det heter i loven, laget for å berede grunnen for oljeproduksjon. En slik prosess tar gjerne et par år. Det hører med til sjeldenhetene at en konsekvensutredning ikke fører til at feltene blir bygget ut.

Altså ikke noe man gjør for moro skyld. Ikke en informasjonsinnhenting. Ikke noe man gjør før en eventuell åpning. Men før en åpning punktum - med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.

En åpningsprosess.  

Og for å gjøre det ekstra klart: Tittelen på paragraf 3.1 i Petroleumsloven er ikke "Kunnskapsinnhenting" eller "Vurdering av nye områder" eller "Eventuell åpning av nye områder". §3.1 i Petroleumsloven, hvor kravet om analyse er hjemlet, heter rett og slett "Åpning av nye områder".


---

Petroleumslovens § 3-1. Åpning av nye områder
Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

1 kommentar: