tirsdag 8. februar 2011

Fornøyelig om myter

Høyresidens favorittmyte – den om at SV ikke har gjennomslag i regjering - lever i beste velgående, seinest gjenfortalt i DNs minileder 4. februar. Her blir partiet oppfordret til å dra til Egypt for å lære å ri kameler inn i protestområdene, framfor å sluke dem.

Fornøyelig.

Enda morsommere blir det når man tenker på at SV strammer til formuesskatten for de rikeste, kjøper oss opp i Statoil, bygger ut fellesskolen på bekostning av vekst i privatskolene, hindrer privatisering av vannkraften og stopper konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.

Vi styrker arbeidstakernes rettigheter og setter av flere uker til pappaperm, samtidig som vi innfører utbytteskatt og strammer inn på lederlønningene i statsselskapene.

Dette skjer mens den amerikanske ambassaden desperat sender bekymrede røyksignaler til Washington om at Norge kaster israelske selskaper ut av oljefondet, om at regjeringen kaster ut amerikanske Wal-Mart og Lockheed Martin fra oljefondet og at «dette er ikke dèt Norge mange husker». Siden 2004 er velferdsstaten bygget ut med rundt 80 milliarder kroner, framfor å gi skattelette til de som har mest fra før.

Evig eies kun et dårlig rykte, synger Henning Kvitnes. Men hvorfor har den politiske høyresida i Norge som sitt største prosjekt å kaste SV ut av regjeringslokalene?

Skyldes det et livløst SV – eller at SVs gjennomslag i regjering utgjør en aldri så liten trussel mot pengemakta?

Innlegget sto på trykk i dagens Næringsliv 8. februar 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar