onsdag 2. februar 2011

Større ambisjoner enn kvalifikasjoner

VG er en avis med større politiske ambisjoner enn kvalifikasjoner. Annerledes kan det neppe leses, når de slår stort opp nyheten om at SV nå skal ta til orde for et såkalt "kompromiss" om Lofoten-Vesterålen.

Et slikt "kompromiss" skal i følge VG dreie seg om å

- si nei til konsekvensutredning av områdene for oljeboring - men samtidig
- si ja til å innhente ny informasjon om området.

Det er to ting å si om dette.

For det første at de som mener at et eventuelt nei til konsekvensutredning vil være et "kompromiss", har verken lest Soria Moria 2 eller petroleumsloven.

For hva er det egentlig spørsmålet står om? Har VG glemt? Har de i det hele tatt giddet å sjekke?

Soria Moria 2 sier at "Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen" (side 61).

Som betyr: Stridsspørsmålet i regjeringen er hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning, eller ikke. Verken mer eller mindre.

Striden står om konsekvensutredning.

For alle med normalt politisk gangsyn betyr dette at en unngåelse av konsekvensutredning ikke er et kompromiss. Det vil tvert i mot være et gjennomslag for de som ønsker områdene utenfor Lofoten og Vesterålen brukt til fiske og turisme, fremfor oljeutvinning.

Bare spør oljeselskapene, Industri Energi, LO, Frp eller Høyre, som ønsker seg så inderlig en konsekvensutredning.

Spørsmålet er viktig. Et grunnleggende premiss for VG sin sak er nemlig at det ikke er så stor forskjell.

Det er en forskjell. I Klassekampen i dag raser LOs Leif Sande over SVs ønsker om å utsette en konsekvensutredning.

Og i Aftenposten i dag sier Erna Solberg følgende:

"Alle som kjenner petroleumsloven vet at å innhente informasjon ikke er det samme som en konsekvensutredning", og at "ingen skal la seg lure (...) til å tro innhenting av informasjon er det samme som en konsekvensutredning".

Forskjellen (som er mitt andre punkt) er at innhenting av ny informasjon gir oss ny informasjon, mens en konsekvensutredning er en lovpålagt planprosess, en åpningsanalyse før et felt skal startes for oljeutvinning. Petroleumslovens § 3.1 krever at det skal "...finne sted en avveining mellom de ulike interesser (...) før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser".

Det er derfor SV mener at om oljetilhengerne sier de trenger mer informasjon, så gjerne for oss. Jeg regner da med at de har lest seg gjennom alle de tusenvis av sidene med rapporter - kjøpt og betalt for en halv milliard kroner av den norske stat - som allerede er laget om områdene.

Ikke bare lest dem, men også har en liste over informasjon de mener de mangler. Så for all del: Lag listen over informasjon og rapporter som mangler, så skaffer vi dem.

En slik åpningsanalyse er noe annet enn en forskningsrapport. Det er noe man skal gjøre når man åpner nye områder med sikte på tildeling av tillatelser. Det er et eget planopplegg, med "sikte på tildeling av tillatelser", laget for å berede grunnen for oljeproduksjon. En slik prosess tar gjerne et par år. Det hører med til sjeldenhetene at en konsekvensutredning ikke fører til at feltene blir bygget ut.

Altså ikke noe man gjør for moro skyld. Ikke en informasjonsinnhenting. Ikke noe man gjør før en eventuell åpning. Men før en åpning punktum - med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.
En oppstartsanalyse.

Og for å gjøre det ekstra klart: Tittelen på paragraf 3.1 i Petroleumsloven er ikke "Kunnskapsinnhenting" eller "Vurdering av nye områder" eller "Eventuell åpning av nye områder". §3.1 i Petroleumsloven, hvor kravet om analyse er hjemlet, heter rett og slett "Åpning av nye områder".

Det er en stor forskjell på å hente inn ny kunnskap, og gjennomføre en åpningsanalyse. Det er noe alle veit. Ikke bare Erna Solberg.

  • Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant for FrP, sa tidligere at “alle vet at et ja til konsekvensutredning medfører ja til oljevirksomhet.” (ANB, 12.01.10)
  • Per-Terje Vold, tidligere direktør i Oljeindustriens landsforening, har sagt at “For oss i oljebransjen er konsekvensutredning synonymt med at området åpnes for olje- og gassvirksomhet” (ANB, 15.10.09).
  • Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, har sagt at "Hvis man sier at man iverksetter en konsekvensutredning for å finne ut mer, så ligger det her en intensjon og et ønske om å starte oljevirksomhet.” (ANB, 11.11.09)

Her ligger forskjellen mellom ny kunnskap og en åpningsanalyse. Det hadde jeg forventet at VG skjønte.

Kanskje skjønner de det også.

Og det er kanskje det verste. For når en avis med politiske ambisjoner mener at et eventuelt nei til konsekvensutredning kun er et kompromiss - ja, da lukter det politisk kampanje lang vei.

---

Petroleumslovens § 3-1. Åpning av nye områder
Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

1 kommentar: