søndag 13. februar 2011

Hvor byråkratisk?

Offentlig byråkrati er strukket mellom to himmelretninger:

- For mange byråkrater gjør at byråkratiet blir sett på som et sendrektig mellomledd, noe som forsinker og gjør at ting tar for lang tid. 

Og motsatt: 

- For få byråkrater gjør at byråkratiet blir sett på som et sendrektig mellomledd, noe som forsinker og gjør at ting tar for lang tid. 

Det skal ikke være lett.  

Hvor er vi i dag? 

Det er lett å tro at det er det første som gjelder, at det er for mange byråkrater i Norge. Spesielt om man ser på tallene for ansatte i kommunene. Her heter det at det jobber nær en halv million i kommunene. 

Det er mange. 

Men ser man nærmere på tallene, finner man at

  • Over 40 prosent av dem jobber i helse og sosial. Det er de såkalte varme hendene. Det er eldreomsorg. Det er helsesøster. Det er hjemmehjelpen. Dette er folk vi ønsker vi flere av, ikke færre. 

  • Mer enn hver fjerde ansatte jobber i skoleverket. Bra folk, dette også. Lærere. Trenger flere av disse også. 

  • Mer enn hver tiende jobber i barnehager. Ikke noe å si på det. Det burde sikkert også vært flere. 

Tallene viser at 13 prosent av de ansatte i kommunen jobber i såkalt administrasjon. Om dette er mye eller ikke skal jeg ikke stille meg til doms over. Dette styrer kommunene selv.

(Merk også at SSB sier at ansatte ikke er det samme som årsverk. I snitt får ansatte i kommunen kun 75 prosent stilling, dvs at 490.000 ansatte utgjør ikke mer enn 380.000 årsverk. )

Men Frp-fortellingen - den om at det finnes mange - og blir bare "flere og flere byråkrater" - den stemmer ikke: 

  • Tall viser at fra 2005-2009 vokste antall administrasjonsansatte i med 1,7 prosent - eller med 789 stykker, fra 45 922 til 46 711 stykker i kommune, 

  • samtidig som ansatte i barnehager i sammer periode vokste med over 10.000 ansatte - fra 29 570 til 39 905, og

  •  samtidig som ansatte i helse og sosialtjenester har økt med rundt 18.000 ansatte, fra 124 976 til 142 737 stykker.

  • samtidig som antall ansatte i skolene har økt med over 7.500 ansatte , fra 84 780 til 92 492. 

Med disse tallene spørsmålet er det faktisk mulig å spør seg om veksten i administrative ansatte er for liten. Av to gjensidig sammenhengede årsaker: 

A) Fordi veksten i velferdssektorene i kommunene de siste årene har vært på rundt 35 000 personer, samtidig som antall administrative ansatte har økt med bare 789 stykker. Det betyr at det blir stadig færre byråkrater per velferdsarbeider.  

B) Fordi stadig flere og flere lærere, sykepleiere og leger opplever at de får stadig flere skjemar å fylle ut, flere rapporter å skrive, flere undersøkelser å krysse av på. Stadig mer tid av fagfolks tid går med til å gjøre andre ting enn å være fagfolk, og mer og mer tid brukes til å være byråkrater. 

Det store spørsmålet er, som jeg skrev innledningsvis: Er det for mange ansatte i byråkratiet, eller er det er det for få? Jeg vet ikke. Men faktum er at utviklingen den siste tiden har vært en nærmest eksplosjonsartet utvikling i velferdssektorene, uten at antall adminstrative ansatte har økt. 

1 kommentar:

  1. Gode poeng. Men desse tala gjeld jo berre kommunane. Korleis har utvikling vore i staten og fylkeskommunane på dette området?

    SvarSlett