torsdag 3. februar 2011

Trygghet for hus, hjem og jobb, anyone?

Det er ikke så frykelig lenge siden at Høyre mente høyrepolitikk skulle sikre "hus, hjem og jobb".

Men det var før finanskrisa.

Etter finanskrisa, som ble skapt av for mye høyrepolitikk, har Høyre sluttet å insistere på at de er garantister for hus, hjem og jobb (dette partiet hvor medlemmene altså har både ett hus, og ett hjem i tillegg - for alle oss andre går dette i beste fall ut på ett).

Det vakre med finanskrisa var at den for all verden fikk fram at for mye høyrepolitikk og for lite regulering var den direkte årsaken til at økonomien falt sammen, med massearbeidsløshet, økende fattigdom og tap av bolig som resultat.

Nå holder de kjeft.

Hele krisa var et symbolsk spyd i ryggen på påstanden om jo mer høyrepolitikk vi får, jo bedre går økonomiene. Høyre hadde levd for lenge på den bløffen. Men finanskrisa viste at høyresiden kan ikke, har aldri kunnet og vil aldri kunne økonomi.

Spørsmålet vi nå bør stille oss, er: Hva skal til for å gjøre Norge mindre sårbare mot en ny finanskrise? Hva mener Høyre vi skal gjøre?

Det opplagte svaret fra venstresiden vil være at det beste tiltaket mot finanskrise er å ikke sette inn en høyreregjering.

Fordi Høyre ønsker en rekke tiltak som går i samme retning av den tilstanden som gjorde at finanskrisa fikk utvikle seg i USA. De ønsker å redusere offentlig sektor på bekostning av privat sektor, konkurranseutsette offentlig sektor, deregulere, ha mer frihandel, styrke konkurransen, og få flere private inn som drivere av offentlig sektor.

Det er dette de ville ha gjort om de hadde vunnet valget i 2009. Da har jeg ikke engang begynt på Frp, som de skulle styre sammen med.

Litt mer finanskrise, lissom? Stem Høyre!

Mens Høyre slikker sine velferdssår etter finanskrisa og langsomt dreier sin politiske klode inn mot sentrum i norsk politikk har regjeringen utredet hvordan man kan unngå å havne i finanskrise igjen. Utvalget, som etter krav fra SV har utredet ulike tiltak for å gjøre Norge mindre sårbare mot finanskrise, har en rekke spennende forslag.

De ønsker blant annet

- ny stabilitetsavgift for banker basert på gjeld ut over egenkapital og sikrede innskudd
- nye krav til rådgivning om investeringsprodukter
- at finansinstitusjoner som ikke etterlever vedtak i Finansklagenemden skal dekke forbrukerens kostnader ved etterfølgende rettsbehandling.
- sterkere nordisk samarbeid om finansregulering
- diskutere spørsmålet om moms på finanstjenester. Utvalget ønsker å utrede videre om det bør innføres en skatt (aktivitetsskatt) på finansinstitusjonenes overskudd og lønnsutbetalinger for å beskatte merverdi skapt i finanssektorenen

Det er tre ting som er interessant med disse forslagene.

Det første er at nå ligger de på bordet. Nå har vi forslag som vi kan diskutere, og gjennomføre.

Det andre er at det er et bredt sammensatt og faglig kompetent utvalg som har laget rapporten. Utvalget er ledet av FAFOs Jon Hippe, med blant annet venstresidens kjæledegge Bent Sofus Tranøy som medlem. Det betyr at vi snakker om solid funderte forslag fra et utvalg med stor bredde og legitimitet.

Det tredje er at felles for alle forslagene er at de ikke akkurat er høyrepolitikk.

Én ting er at før utvalget la fram rapporten, 25. januar i år, uttaler Høyres Per Kristian Foss til DN at han har liten tro på konkrete forslag fra Finanskrisekommisjonen.

Det viste seg at han tok feil.

For å redde fjeset til Foss ble derfor Høyres Gunnar Gundersen sendt ut. Han mente at «stabilitetsavgift og aktivitetsskatt kun er teoretiske virkemidler og ikke vil være gjennomførbare» i følge NTB. Siv Jensen (Frp) slang seg på og var enig med Høyre i påstanden om særnorske reguleringer vil ramme konkurranseevnen til norsk finansnæring hardt.

Klassekampen har derfor helt rett når de 2. februar skriver "Det kan virke som om høyresiden i denne saken har manøvrert ved hjelp av autopilot, uten å sette seg inn i verken forslagene eller situasjonen i Europa for øvrig".

Trygghet for hus, hjem og jobb?

1 kommentar:

  1. Det er tull at finanskrisen er resultat av lite regulering.

    Les om dette her: http://rostrumnorwegium.org/finanskrisen

    SvarSlett