mandag 21. februar 2011

Idioter?

Det er mye å si om handlingsregelen, men la meg begynne med følgende hjertesukk: I dag er den offentlige diskursen rundt oljepenger definert slik at de som mener man må bruke mer oljepenger nærmest karakteriseres som idioter, mens de som mener det stikk motsatte er... vel, nyutnevnt sjef i Statistisk Sentralbyrå.

SSB-sjef Hans Henrik Scheel vil nemlig kutte oljepengebruken med en fjerdedel (fra fire til tre prosent av oljefondet). For 2011 ville dette tilsvare et kutt i statsbudsjettet på over 30 mrd kroner. Det er mye penger. Det er det samme som å kaste ut hver tredje pasient fra alle sykehusene i Norge, avlyse barnehagessatsinga eller stoppe hele nasjonens samlede forskningsbevilgninger.

Slik tåkeprat burde en SSB-sjef holde seg for god til. Jeg hadde i alle fall forventet en SSB-sjef som forholder seg til virkeligheten, både i politikk og statistikk. Om Scheel sjekker tallene, vil han nemlig finne at Norge har hatt en produktivitetsutvikling i verdensklasse og rekordlave renter de siste årene - samtidig som både lønningene og oljepengebruken har vært stadig høyere.

Det er altså ingen nødvendig motsetning mellom økt oljepengebruk og høye lønninger på den ene siden, og lav inflasjon og økt produktivitet på den andre siden.

Spørsmålet Scheel burde ha stilt seg, er derfor hva stadig flere oljepenger kan gjøre for å bidra til å sikre en slik utvikling også i framtiden for Norge. Er det en bedre og mer praktisk orientert ungdomsskole? Mer forskning? Økte avskrivingssatser for næringslivet? Få syke folk raskere tilbake på jobb? Flere timer og flere lærere i skolen? En nasjonal satsing på miljøteknologi?

Kanskje blir svaret å bruke mer, ikke mindre oljepenger enn vi gjør i dag?

1 kommentar:

  1. Hei! Jeg er faktisk ikke heeeelt enig: politikere kunne i alle fall tenkt litt mer i baner som: hvordan øke verdiskapingen i Norge og hvordan redusere statlige utgifter som forsvarlig KAN reduseres? Men å ukritisk redusere bruken av oljepengene med 1/4 er jeg enig i at ikke ville tjene til noe særlig godt.

    SvarSlett