tirsdag 2. februar 2010

Baksaas bestemmer

Nylig ble det kjent at 60 forskere og ingeniører i Telenor mister jobben. - Enheten har nylig vært gjennom en strategiprosess som har resultert i noen endrede prioriteringer. Det sier informasjonssjef Scott Engebrigtsen i Telenor. 

Jeg må innrømme at jeg alltid, i min naivitet, har trodd at det er forskere og ingeniører som - vel - forsket. 

Slik at når Telenor kutter 60 årsverk i forskninga, så blir det mindre forskning. 

Omtrent 60 årsverk, ville jeg trodd. 

Men jeg tar antakelig feil. 

Fordi i 2007 sa stortingsflertallet - alle partiene utenom Høyre og Frp - at vi "forventer at forretningsmessige selskaper med statlige eierandeler driver sin virksomhet ut fra hva som best tjener selskapet og aksjonærene i et langsiktig perspektiv", og "understreker betydningen av at industri- og teknologibedriftene som staten er en stor eier i, framover legger til grunn en strategi for økt forskning og utvikling".

Det er hentet fra innstilling frå næringskomiteen om et aktivt og langsiktig eierskap Innst. S. nr. 163 (2006-2007), som bygget på St.meld. nr. 13 (2006-2007)

Stortinget understreker betydningen av Telenor legger til grunn en strategi for økt forskning og utvikling. Ingenting mer. Ingenting mindre. 

Og Baksaas (han med bonusene, ja) vil vel aldri gå mot Stortinget, vil han vel? 

Jeg mener, staten eier jo bare 54 prosent av sjappa. 

3 kommentarer:

 1. Ro ned:)
  Mener du at en stortingsmelding for tre år siden (med et merkverdig syn på statlig eierskap, men la nå det fare), skal overstyre forretningsmessige vurderinger i en konkret kommersiell situasjon? Verden har vært gjennom en turbulent tid siden 2007, ting endrer seg. Aktivt eierskap er ikke å si en ting én gang, og håpe det går bra de neste ti årene. (Det er for øvrig en av grunnene til at statene normalt ikke er en god aktiv eier...) Om Telenor nå tjener mer penger, er det bare å ta litt utbytte, og skyfle pengene inn i forskningsbudsjettet. SV har en minister der, nei? Men kanskje mer behagelig å skylde på Baksaas...

  SvarSlett
 2. "Forretningsmessig vurdering" å kutte i forskning. Så det betyr at du mener at forskning ikke er viktig for selskapets utvikling? Spennende nye tanker fra høyresida der.

  Jeg skjønner at du heier mer på Høyre enn på SV, siden Høyre var mot å si til Baksaas at han skulle legge til grunn en strategi for økt forskning. Jeg mener forskning er viktig for framtida.

  Og jeg leser at du er enig med Høyre i prinsippet om at staten som alle andre eiere faktisk IKKE skal mene noe om bedrifter de eier.

  Én ting er at dette er å skyfle makt over til minoritetsaksjonærene (et godt høyreprinsipp?).

  En annen ting er at Stortinget har gitt mannen et klart signal, og med en årsinntekt på ni millioner burde han hvertfall kunne lese en innstilling. Du kan kanskje si litt om hvordan ledere vanligvis behandles i næringslivet om de ikke følger opp eierne? St.Olavs orden?

  Når det gjelder forskning så har den rødgrønne regjeringa økt forskninga med 50 prosent mer enn Clemet, som du kan lese om på http://www.sv.no/content/view/full/11108

  SvarSlett
 3. Nei men herre min hatt da! Det er jo ikke slik at jo høyere bevilninger til forskning, jo bedre uansett. Det er ganske åpenbart at det for et selskap er en kost/nytte-vurdering. Så kan forskning i bedrifter ha positive eksternaliteter, derfor bør staten støtte det i noen grad. Ellers bør staten støtte forskning også utenfor næringslivet, og har selvsagt stor anledning til det over statsbudsjettet.

  Forskning er viktig for fremtiden, både for bedrifter og for landet, men det må gjøres konkrete avveininger, og jeg tror ikke at du ikke også ser det. Du husker kanskje hvilleskjæret:)? Har du virkelig satt deg så godt inn i Telenors økonomiske situasjon at du kan si at midlene brukes best akkurat på denne forskningen?

  Det er mulig å styre selskaper der staten er en av flere aksjonærer til å ta mer hensyn til eksternaliteter, og mindre til sitt eget selskap. Men det er enklere og bedre å gi generelle incentiver til alle selskaper, om man mener nivået på forskning er for lavt. Ellers får du ofte den minst lønnsomme og dårligste forskningen.

  Hvis du ellers vil vite om jeg er imponert over det aktive eierskapet (eller paniske eierskapet:)) den rødgrønne regjeringen utøver, mener jeg forutsigelig nei: http://www.minerva.as/2009/05/08/staten-eier-mediene-styrer/

  Sånn sett bedre å styre gjennom forutsigbare dokumenter selvfølgelig. Men de har likevel svært begrenset verdi som konkret guide for et selskap. Baksaas kan nok lese en innstilling. Men jeg synes ikke du forholder deg til mitt argument om at det vil være noe bortimot umulig å styre bedrifter etter "strategier" eller "føringer" vedtatt i en abstrakt kontekst for helt ulike selskaper i en helt annen økonomisk situasjon.

  SvarSlett