søndag 28. februar 2010

Sitatfusk

Det kan være en festlig sport å drive sitatfusk, for å få debatten mer polarisert eller karikert enn den egentlig er. Ikke desto mindre er det fusk.

Og en debatt som virkelig ikke trenger hjelp med sitatfusk, er hijab-debatten. 

Et eksempel på sitatfusk er når Assadnasir, lærer i norsk og samfunnsfag, fast spaltist i Utrop og student ved NBIs forfatterutdanning, skriver at "Både Helga Pedersen og Kristin Halvorsen at hijaben kanskje må forbys i grunnskolen", under overskriften "Billig argument mot hijab" (i VG papir i går, lagt ut på sin blog i dag).

Det er bare det at Kristin Halvorsen aldri har sagt dette. Hun sier ikke noe sted at hijab "kanskje må forbys i grunnskolen". 

Tvert i mot.

Til Dagbladet sier Kristin at "Forbud mot klesplagg er fremmed i et liberalt samfunn. Et forbud kan dessuten føre til at miljøer lukker seg enda mer og at flere muslimer ville sende sine barn på muslimske skoler hvor hijab var tillatt. En slik utvikling er absolutt ikke ønskelig". Et annet sted i artikkelen presiserer hun at hun "...er tilbakeholden med å gå inn for et forbud."

Ikke noe et forbud, altså. 

Likevel påstår Assadnasir det motsatte, og påstår videre at årsaken skal være hensynet til læringsmiljøet.

Her surrer han spørsmålet om hijab sammen med spørsmålet om niqab (overdelsdekkende slør med åpning for øyne og nese) og burka (heldekkende, tett spøkelseskladden), antakelig fordi regjeringen har fått vurdert om å forby niqab og burka i skolen av hensyn til læringsmiljøet vil være forenelig med menneskerettighetene (noe det er).  

Jeg synes spørsmålet om hijab er vanskelig nok som det er.

Da bidrar ikke sitatfusk fra en lærer i norsk og samfunnsfag til å gjøre debatten mer ryddig.

(Han har seinere beklaget på twitter, men innlegget ligger fortsatt ukorrigert på bloggen hans). 

1 kommentar:

  1. Ser nå at Assadnasir kl 16.17 samme dag har lagt inn en rettelse og beklagelse på sine hjemmesider, se http://assadnasir.blogg.no/1267370257_rettelse_og_beklagels.html.

    SvarSlett