mandag 8. februar 2010

Høyres Hyl

Det kommer hyl fra Høyres Hus i dag. Jeg bare veit det.

Høyres Hyl.

Bakgrunnen er en sak i Aftenposten i dag hvor kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener at undervisningen på ungdomsskolen skal innrettes mer etter hva ungdom er opptatt av.

–Sosiale medier er noe ungdom mestrer godt. Hvorfor ikke bruke det mer i undervisningen? For eksempel ved å bruke blogging og twitring som arena for norskundervisning i tillegg til å skrive stil? spør hun. –Også i fag som musikk, mat og helse og kroppsøving kan man lett gjøre det mer interessant for ungdom.

Kan du høre det?

Ine Marie Eriksen Søreide. Erna Solberg. Mikke Thatcher: Hyyyyyyyyl!

Etterfulgt av taktfaste rop om at det må være kunnskap i skolen og ikke lek. At ungdomsskolen ikke skal være kul, men et sted for læring.

Sukk.

Noen ganger skulle jeg ønske Høyre kunne kommet seg videre.

Forbi det stadiet hvor de fortsatt får konstruere løgnaktige, absolutte motsetninger mellom kreativitet, engasjement, utforskertrang og skaperglede på den ene siden - og læring på den andre. Dette henger sammen. Det er ikke motsetninger.

Forbi det punktet hvor de ser på elever i skoleklasser som plantasjerekker i stram geledd som skal gåsestappes med teori - og heller ser på ungdomsskoleelever som noe levende, vibrerende, utålmodige, nysgjerrige mennesker med praktisk virketrang og kreativitet.

Og jeg ønsker meg at Høyre kunne ta utfordringene i ungdomsskolen på alvor. I dag fullfører kun 70 prosent av elevene videregående opplæring. Samtidig viser tall at en av fire som kun har fullført ungdomsskolen havner på uføretrygd. Det skyldes ikke overstimulans av kreative fag, for å si det sånn.

–Det er en systematisk sammenheng mellom dårlige fagkunnskaper fra ungdomsskolen og fravær og frafall i videregående skole. Når vi vet at dét igjen fører til at mange senere faller ut av arbeidslivet, så er det ekstremt viktig å sette inn støtet tidlig, sier Kristin Halvorsen til Aftenposten.

Det er ikke tiden for å hyle.

Det er tiden for å handle.

Siste (lagt inn 8.2.2010 kl 18.35): Skolebyråden Torger Ødegaard (H) i Oslo kaller SVs skoleforslag absurd, og mener SV foreslår en tant og fjas-skole

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar