tirsdag 2. februar 2010

Kom og få gratis strøm

Det vakte en viss bestyrtelse da det ble kjent at Stein Erik Hagen hadde fått 180.000 kroner i støtte fra Oslo kommune til en varmepumpe for sitt innendørs svømmebasseng.

I motsetning til alle andre greier jeg ikke å hisse meg opp over at at milliardærer får støtte til å legge om til mer miljøvennlig oppvarming. Den mest opplagte årsaken er at velferdsstaten skal være for alle - også milliardærene. Det er ingen - heller ikke i SV - som har tatt til orde for at det skal være inntektsgrenser for hvem som kan motta støtte til klimavennlig omlegging. Rikinger har vi andre måter å ta oss av på, ikke minst gjennom formuesskatten.

Og 180.000 kroner er ei pølse i slaktetida.

300 millioner kroner, derimot. Det er mye, mye mer.

For det var så mye penger Høyre og Frp ønsker å gi Stein Erik Hagen og hans familie gratis, da Stortinget diskuterte eierskapet til norsk vannkraft.

Stridens kjerne var 14 kraftverk, de fleste eid av Hydro og Elkem. Disse verkene skal etter planen hjemfalle til staten i perioden 2009 til 2065. Hjemfall betyr at de private verkene "faller tilbake" til statlig eie etter en viss periode.

Mens de rødgrønne partiene ville at inntektene fra vannkraften skulle komme det norske fellesskapet til gode, ønsket Høyre og Frp å gi bort milliardverdier til private krafteiere, som Norsk Hydro og Elkem.

Frp og Høyre ønsket å gravlegge hjemfallsordningen, og at de private eierne skulle få beholde vannkraften til evig tid, og i det minste til 2069. Det ville i praksis være å avvikle hele hjemfallsordningen.

Og Stein Erik Hagen og hans familie eier 23 prosent av Elkem gjennom sitt eierskap i Orkla.

Hvor mange penger denne gaven samlet sett dreier seg om, er vanskelig å fastsette. Men selv med moderate anslag dreier det seg om flere titalls milliarder kroner.

De største kraftverkene er Røldal/Suldal (hjemfaller 2022), Skagen/Fortun (2057) og Tyin (2051), alle eid av Hydro. Elkems to største private kraftverk er Siso (2026) og Svelgen (2029).

I og med at staten eier 43,7 prosent av Hydro, vil tilsvarende andel kraft være en overføring tilbake til staten, rundt en tredjedel.

Men nesten alle øvrige verdier - rundt 100 TWh - vil gå til private eiere, gratis. Stein Erik Hagen og hans familie eier 23 prosent av Elkem gjennom Orkla. De ville med Frp og Høyres opplegg fått gratis strøm tilsvarende omtrent forbruket til 300 000 norske eneboliger.

Det er mye strøm. Mye lys og varme.

Det er støtte tilsvarende nesten to tusen svømmebasseng.

Med varme hilsner Høyre og Frp.

1 kommentar:

  1. Er så enig så enig.

    Energien fra ulike vassdrag er selvsagt noe som skal eies av fellesskapet i en eller annen form, ikke enkelte entiteter eller individer.

    Jeg synes heller at dersom man skal sikre kraftkrevende industri tilgang til billig kraft må det komme gjennom egne ordninger enn å gi dem egne kraftverk og vassdrag. Utfordringen med ulike ordninger som offentlige tilskudd etc. kan være at de blir uforutsigbare for industrien, og det er ikke heldig - men det er en annen disuksjon.

    SvarSlett