mandag 8. februar 2010

Lex Opplæring

Det er Opplæringsloven som slår fast hva slags skole vi skal ha i Norge.

Det er en vakker lov.

Her heter det for eksempel at opplæringa skal sørge for at elevene "utvikler kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet", og at "dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong". Det heter også at skolen skal "gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst" (fra formålsparagrafen).  

Er ikke det en bra himmel over undervisninga?

Men. Så er det noen dilemmaer her.

For eksempel følgende:

På hvilken måte henger disse flotte visjonene sammen med det faktum at elever syltes ned i hjemmelekser?
 • Bidrar hjemmelekser til å "utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet"?
 • Bidrar lekser til at elevene får "utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong"?
 • Bidrar lekser til "lærelyst"?

Vel.

En ting er at hjemmelekser ikke er nevnt i opplæringsloven. Ingen lærer kan med loven i hånd si at lekser er påbudt.

Men i mange tilfeller vil hjemmelekser ha den stikk motsatte effektene av det som er intensjonen i opplæringsloven. Lekser tar læregleden og fritiden fra mange elever, og bidrar også til å opprettholde klasseskiller, mener flere forskere. Det er fordi den hjelpen man får hjemme til lekser kan varierer veldig fra hjem til hjem. Resultatet er at elevene kommer ut svært forskjellig med hensyn til å "utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine".

- Det er forskjell mellom eleven og på hvilken oppfølging elevene får hjemme. Og det er uheldig hvis mye av skolearbeidet avhenger av foreldrenes innsats som leksehjelpere.

Det sier SVs skolepolitiske talsmann Aksel Hagen til Dagbladet i dag, gjengitt av NTB.

Norsk forskning viser nemlig at barn fra ressurssvak bakgrunn som har mye lekser, gjør det dårligere enn barn fra samme bakgrunn som får mindre lekser. Lignende amerikanske undersøkelser viser også at hjemmelekser har liten eller dårlig effekt.

Derfor ønsker mange elever leksehjelp på skolen

Og nettopp derfor er økt timetall i skolen og leksehjelp på skolen som regjeringen setter i gang de første skrittene mot å avskaffe hjemmelekser.

De eneste som ønsker mer hjemmelekser er Høyre.

Så derfor: Her er en hjemmelekse til Høyre:

Les denne artikkelen.

Samt denne.

Og denne.

2 kommentarer:

 1. Tenkte jeg skulle tipse deg om denne artikkelen, som er det nærmeste vi kommer et ordentlig empirisk studie av effekten av lekser. Konklusjonene dine stemmer overens med data fra Nederland.

  Marte Rønning. Who benefits from homework assignments? Discussion Papers. Oslo: Statistisk Sentralbyrå, November 2008. ssb.no.

  SvarSlett
 2. Hei, Sigve. Supert tips, takk skal du ha, skal ta en titt på den. Med vennlig hilsen Thor Egil

  SvarSlett