mandag 22. februar 2010

Varslet strømkrise

Trondheimsfolk fryser på beina. Det gjør de fordi strømprisen stiger i hele Midt-Norge. I formiddag passerte strømprisene rekordprisen på over 11 kroner

Og Trondheim Arbeiderparti, ved fylkesordfører Tore O. Sandvik, blir forbanna. - Vi lever i kraftnasjonen Norge, og Midt-Norge havner i stikken på grunn av storsamfunnets manglende handlekraft og prioriteringer, skriver han på bloggen sin.  

Vel. Det er ikke akkurat manglende handlekraft som har ført til strømkrisa. Snarere omvendt. Det er industri- og oljesuget. I blant annet Arbeiderpartiet. 

For dette har vi visst skulle komme.

For snart fire år siden skrev Per Anders Todal i Dag og Tid en meget god artikkel om en varslet forsyningskrise i Midt-Norge. han skriver: "Det er i hovudsak tre årsaker til den varsla straumkrisa i Midt-Noreg (...) Dei store straumsluka er det utvida aluminiumsverket til Hydro på Sunndalsøra, gassterminalen til Ormen Lange-feltet på Aukra, og utvidinga av anlegget til Hustad Marmor i Fræna".

Han fortsetter: 

"Nokre tørre tal gjer dette svært tydeleg: I 2003 brukte alle husstandane pluss jordbruket i Møre og Romsdal knapt 1,7 terawatt-timar med straum. Etter siste utbygginga av aluminiumsverket til Norsk Hydro i Sunndal har dette verket åleine eit årleg forbruk på 5,5 TWh, over tre gonger så mykje som husstandsforbruket i fylket. Og gassterminalen på Aukra, som skal pumpe gass frå Ormen Lange over til Storbritannia, kjem til å få eit kraftforbruk opp mot 1,2 TWh". 

Ormen Lange er en nøkkel i fortellingen om den høye strømprisen i Midt-Norge. For den trengte ikke Stortinget ha vedtatt så raskt. Alle oljefelt som skal byggest ut må behandles i Stortinget. Regjeringen Bondevik ønsket å presse gjennom saka på en drøy måneds tid, inkludert strømforsyninga til gassterminalen. Det hastet for Hydro. Og i Stortinget fikk de hjelp med stemmene til - tata - Arbeiderpartiet. 

De hadde sjansen. De kunne satt ned foten for det store strømsluket som nå er med på å presse strømprisene oppover i Midt-Norge. 

Men da utbygginga Ormen Lange ble behandla i Stortinget i 2004 sto SV alene om å mene følgende

"Det er også grunn til å peike på at utbygging av Ormen Lange vil auke kraftforbruket med omtrent 2-2,6 TWh - i eit område som allereie har stor underdekking av kraft, og der det frå før av er ein monaleg trussel om rasjonering i tørrår.

(...) Desse medlemene meiner store følgjeinvesteringar må belastast utbyggjaren og ikkje samfunnet elles. Kostnader ved nettutbygging skal i prinsippet førast på den som utløyser kostnaden gjennom anleggsbidrag.

Desse medlemene ønskjer derfor at også m.a. kraftforsyninga, som ei direkte følgje av ilandføringsvalet, må konsekvensutgreiast nærare før vedtak om Ormen Lange og Langeled blir fatta".

Det var fortellingen om en varslet strømkrise.

Og på den bakgrunn foreslo SV å utsette hele prosjektet. Som eneste parti. 

Men nå våkner den ene etter den andre. Sist helg vedtok Trondheim Arbeiderparti og fylkesordfører Tore O. Sandvik et krav om at Stortinget nå må betale differansen mellom det strømmen koster i Midt-Norge og det den koster i Sør-Norge, og at i påvente av bedre tider bør industrien få statssubsidiert strøm. 

Jeg tenker at de får ta det av partikassa.

6 kommentarer:

 1. Greit å vite hvor SV står i denne saken. Det er jo valg om et par år. Vi i AP får sørge for å berge det rødgrønne flertallet lokalt. Drahjelp fra SV i Stortinget ser det ikke ut som vi får. Blir spennende å høre hva de sier lokalt i SV til dette.

  SvarSlett
 2. Ormen Lange-utbygginga var ingenting annet enn en skandale av en varslet strømkrise, og jeg synes at tilhengerne snart burde innrømme det og beklage overfor alle de som har fått den strømregninga som nå kommer.

  SvarSlett
 3. Lokalt sier fylkeslederen i Sør-Trøndelag SV at Thor Egil har rett i det han skriver, og ut over det støtter jeg så klart Tores krav om salg av de mobile gasskraftverkene og at pengene går til ENØK i Midt-Norge.

  Men at Ap i S-T går inn for statlig regulerte strømpriser tolker jeg som at Ap i mitt hjemfylke har innsett at liberalisert strømmarked ikke er av det beste. Noe SV også sa i sin tid...

  SvarSlett
 4. For øvrig bør du vokte deg for å komme med analyser av hvilke partier som bidrar med drahjelp på Stortinget i tilfellet Midt-Norge, Tore. Jeg fremmer gjerne forslagene fra STAP i storfraksjonen min, så kan vi jo se?

  SvarSlett
 5. Bloggposteb sier jo at siden SV var og er imot Ormen Lange, så får bare vi i Midt-Norge ha det så godt med strømprisene våre.

  SvarSlett
 6. Noen burde dra frem Ormen Lange utbyggingen i diskusjonen som pågår på NRK1 akkurat nå. Historien gjentar seg nok en gang.

  SvarSlett