mandag 8. februar 2010

Dagens test

La meg teste noen hypoteser på deg:

"Med mer liberalisert våpensalg i Norge vil behovet for væpnet politi øke så mye at det mer enn oppveier risikoen for at volden faktisk vil øke".

Underforstått: Mer våpen gir egentlig mer trygghet.

Enig?

Eller hva med denne:

"Ved at folk spiser mer og mer usunt og blir feitere og sykere, så kommer behovet for sykehustjenester til å øke så mye at det langt på vei oppveier helseskadene."

Altså: At folk blir feitere betyr egentlig at vi blir friskere.

Enig?

Eller hva med denne?

"Beregninger Det Norske Veritas har utført, viser at den totale miljørisikoen i Lofoten-Barentshavet faktisk vil bli mindre med olje- og gassvirksomhet i området, fordi oljevernberedskapen oljeindustrien tar med seg mer enn oppveier tilleggsrisikoen virksomheten medfører".

Altså at mer oljeutvinning betyr mindre risiko for oljeutslipp.

Den siste uttalelsen er faktisk autentisk. Den er henta fra OLF (= Oljeindustriens Landsforening) sitt tilsvar til @stoppdem, i en bloggpost om oljevernberedskapen utenfor Lofoten-Vesterålen.

2 kommentarer:

  1. Dagens test: Vet Braadland at den største trusselen for oljeutslipp idag kommer fra russiske tankere som passerer området uansett om Norge starter utvinning eller ikke?

    Den bedre parallellen ville dermed være: Om en SV-politikere kommer med for mange upresise og misvisende utsagn i løpet av kort tid, vil SVs oppslutning synke så raskt at det mer enn oppveier det tilleggstillitstapet til politikk generelt de misvisende utsagnene medfører.

    SvarSlett
  2. Nettopp. Derfor burde vi tilpasse dagens oljevern til dagens trusselsituasjon, framfor å skyve oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen foran seg som en "løsning", slik litt for mange gjør akkurat nå.

    SvarSlett