torsdag 22. april 2010

Kjøpt og betalt

Jeg trodde ikke det kunne bli verre.

Husker du da Econ Pöyry på oppdrag fra NHO kunne rapportere at staten vil tjene mellom 6 og 40 milliarder på mer konkurranseutsetting av offentlig velferd? Tull, sa ekspertene, og ECON måtte seinere innrømme at de hadde gjetta.

Eller da de konkluderte med at lyntog i Norge ikke er lønnsomt? Mens folka fra Deutche Bahn sier det er lønnsomt? (Ja, det er de sistnevnte som bygger tog).

Eller da de laget en rapport på oppdrag for bensinstasjon-kjedene i Norge om de skyhøye kostnadene ved elbil som klimatiltak?

Jeg trodde ikke det var mulig.

Helt til jeg så en ny rapport fra dem, kalt "Næringsmessige konsekvenser av redusert petroleumsaktivitet". Rapporten er skrevet på oppdrag for fagforbundet Lederne, som blant annet organiserer 4000 offshore-ledere i Statoil.

Hovedbudskapet fra oppdragsgiverne er at det vil bli "dramatisk fall i sysselsetting og velferd uten åpning av Lofoten og Vesterålen", basert på ECONs estimater om at oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan holde liv i inntil 8000 sysselsatte.

Det er meget fornøyelig - for ikke å si latterlig - lesning. ECON har igjen gitt oppdragsgiverne akkurat det de vil høre, på et meget usikkert og meget feilaktig grunnlag.

Hele ECON-rapporten på sin side bygger på én grov bløff, nemlig at det finnes 2 millioner tonn oljeekvivalenter utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette er positivt feil. Det er riktig at industrien håpet på mer. Men det siste anslaget som Petroleumsdirektoratet har lagt fram er på rundt halvparten, nemlig 1,2 millioner. Det kan man bare ikke ignorere. Men ECON gjør det likevel, og bruker delvis tall som er laget av oppdragsgiverne selv. Det holder bare ikke.

Det andre er at tallet for sysselsetting (8000 årsverk) er gjetning (ECON skriver selv i rapporten at det er "stor usikkerhet" knyttet til dette sysselsettingstallet). Hvorfor blir det da lagt fram som en sannhet, med to streker under svaret, uten engang så mye som et usikkerhetsintervall (side 31)?

Bestillerne, Lederne, vil selvsagt bruke rapporten for det det er verd, nemlig å gjøre oljeutvinning mer attraktivt for folk i Lofoten og Vesterålen.

En ting er at bestillerne strekker rapporten alt for langt. Når Lederne påstår at det vil bli "dramatisk fall i sysselsetting og velferd uten åpning av Lofoten og Vesterålen", så er dette rett og slett ikke riktig. Dette sier rapporten ingenting om. Hva som kan være alternativet til å investere de 300 milliardene som må til, vet ingen. Men man kan da for pokker ikke forutsette at det er null, slik Lederne gjør?

Det er også passelig frekt å underkommunisere at det faktisk ikke dreier seg om et gjett på 8.000 sysselsatte sånn i det hele, men at dette tallet kun gjelder tidlig i utbyggingsperioden. Etter fem år vil dette tallet synke ned mot 3.000 årsverk, i følge ECON.

Og av samme grunn synes jeg det er frekt at verken rapporten eller bestillerne sier ett eneste ord om hvor disse påståtte arbeidsplassene vil komme. hvor mange kommer det i nord? Hva slags leverandørindustri i Lofoten mener ECON vil kunne konkurrere ut Aker Solutions og Siemens om å få levere utstyr til plattformer og ilandføringsanlegg?

For de etablerte miljøene står selvsagt klare: "Industrien i Stavangerregionen, Hordaland, Nordvestlandet og Kongsbergregionen [vil] være avhengig av en åpning av nordområdene", sier forbundsleder i Lederne Jan Olav Brekke til Teknisk Ukeblad.

Skal vi gjette på en lokal andel på mellom fem og ti prosent? Korrigert for de feilaktige oljeanslagene snakker vi da altså om 80 - 160 årsverk. Av en investering på 300 milliarder kroner?

Milde himmel.

Jeg skal gi ECON rett i én ting i sin rapport. Det er denne setningen: "Det er ingen grunn til å vente at utbygging på langt nær demmer opp for den nedgang i sysselsetting som redusert petroleumsaktivitet vil gi" (side 31).

Eller sagt med andre ord: Dette monner uansett ikke. Olja vil ikke vare. Nedgangen kommer. Vi må begynne omstillingen nå.

De spørsmålene som derfor burde ha vært stilt, er følgende:

- Hvorfor må vi gjøre landet enda mer avhengig av noe vi veit er og blir på vei ut? I bytte mot et antall arbeidsplasser som uansett er så smått og så usikkert og så lite at ikke monner? Fremfor å satse på fiskeri og turisme i nord? Framfor en nasjonal satsing på miljøteknologi, som vil gi arbeidsplasser langt fram i evigheten?

Da hadde vi kanskje fått noen svar som ikke oppdragsgiverne ville ha.

Men på den annen side: Hvem gidder å betale for noe sånt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar