tirsdag 6. april 2010

Petromania

Har du hørt den om han som ba om å få slippe å gå på jobb fordi det var så kaldt? Og så fikk han slippe å gå på jobb fordi det var så kaldt. Og så ble det varmere. Og så satt han hjemme, helt stille, og håpet sjefen ikke husket at han ikke gikk på jobb.

Den er utrolig god. Så god at den er sann.

Bare at historien er denne: I 2002 og 2005 fikk oljeselskapene gjennomslag for at den norske oljeskatten måtte bli lavere, fordi oljeprisen var så lav. Og så ble oljeskatten satt ned. De slapp å betale fullt så mye som før.

Og så steg oljeprisen igjen. Nå sitter oljeselskapene helt stille og håper at ingen merker at de ikke betaler fullt så mye skatt som før.

Dette med at oljeprisen noen ganger, men ikke alltid, er et argument for å justere rammevilkårene er ganske interessant. Har du for eksempel noen gang hørt oljeselskapene si at "nei, nå er oljeprisen så høy at vi må redusere den norske utvinningstakten"? At vi trenger ikke produsere så mye olje siden vi tjener så mye per fat?

Ikke jeg heller.

Men hva med det motsatte, da? At noen sier "nei, nå synker oljeprisen så mye at vi er nødt til øke oljeproduksjonen for å sikre Norges inntekter".

Be prepared.

Det er hvertfall dette jeg leser mellom linjene, når professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo sier at skifergassens utvikling er meget bekymringsfull for Norge. Skifergass dreier seg om å utvinne gass fra skifer, en primært amerikansk teknikk som kan bidra til å gjøre USA i større grad selvforsynt med hydrokarboner, og som kan redusere oljeprisen og utbyggingspresset på norsk sokkel. Holden mener at det på denne bakgrunnen ligger an til klart lavere inntekter fra gass enn det myndighetene tidligere har regnet med, og at det vil gi betydelig lavere inntekter til oljefondet etter hvert.

Holden har rett. Og feil.

Det er selvsagt riktig at om skifergass blir stort vil det kunne påvirke USAs etterspørsel etter norsk gass, og dermed gassprisen. Det betyr mindre penger fra oljeutvinninga.

Men det betyr også mindre press på å bygge ut nordområdene. Snøhvit ble nettopp bygget ut fordi USA trengte gassen. Økt bruk av skifergass i USA kan bety redusert press på å bygge ut områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er ingen dårlig nyhet. Det er en god nyhet. For fiskeindustrien, for turisme, for satsingen på miljøteknologi, for andre typer næringer.

Du vil aldri komme til å oppleve at økte oljepriser blir et argument som oljeindustrien ville hørt på, som begrunnelse for redusert oljeutvinning. Men du kan like gjerne forberede deg på at de bruker det omvendte argumentet når det er snakk om få opp produksjonen.

Dagens Næringsliv mener å erfare at Statoils oppnådde gasspris nesten er halvert fra toppnivået på 2,40 kroner i toppåret 2008, som følge av reforhandlede langsiktige kontrakter (kontraktene er imidlertid omgitt med konfidensialitet og ingen kan bekrefte opplysningene). Torsdag legger Statoil-sjef Helge Lund fram selskapets årsresultat i London.

Da presenteres også nye langtidsmål for selskapet.

Sammen med krav om åpning av nye oljefelter? Helt sikkert.

I mellomtiden heier jeg på SVs Snorre Valen, som har tatt til orde for en plan for å heller utvikle det vi skal leve av etter oljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar