torsdag 22. april 2010

Oppstartsanalyse

Man skal sove med minst ett øye åpent når man deler rom med oljekåtinger. Stadig flere arbeiderpartimannfolk forlanger nå en uskyldig, pitteliten "konsekvensutredning" av havområdene utenfor Lofoten-Vesterålen.

Troskyldig flørt - eller baktanken full?

Spør du meg, så sikter de nok på noe mye mer enn enn en forsiktig klem.

Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant for FrP, sa tidligere i år til at “alle vet at et ja til konsekvensutredning medfører ja til oljevirksomhet.” (ANB, 12.01.10)

Per-Terje Vold, tidligere direktør i Oljeindustriens landsforening, har sagt at “For oss i oljebransjen er konsekvensutredning synonymt med at området åpnes for olje- og gassvirksomhet” (ANB, 15.10.09).

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, har sagt at "Hvis man sier at man iverksetter en konsekvensutredning for å finne ut mer, så ligger det her en intensjon og et ønske om å starte oljevirksomhet.” (ANB, 11.11.09)

Eller hva med argumentet om kunnskapsbehov? "Vi trenger kunnskap", sier tilhengerne. Ja, nettopp. Vi trenger kunnskap. Og derfor er det nylig lagt fram flere rapporter som forteller noe om havbunn og konsekvenser for fugl og fisk, og om ressurser og geologi. Det kunnskapsgrunnlaget som flere nå synes å etterlyse, finnes.

Kan det være at de egentlig ikke er så interessert i kunnskapsgrunnlaget, men å få åpna området raskere enn du kan si 'nei' ?

Men loven krever det, sier du kanskje?

Nei. Loven krever ikke en "konsekvensanalyse". Loven nevner ikke dette begrepet i det hele tatt. Verken ordene "konsekvens" eller "analyse" eller noen varianter av dem er nevnt i Petroleumsloven i det hele tatt.

Det loven krever, er en oppstartsanalyse.

Petroleumslovens § 3.1 krever at det skal "...finne sted en avveining mellom de ulike interesser (...) før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser".

En slik analyse er altså noe man skal gjøre når man åpner nye områder med sikte på tildeling av tillatelser.

Med "sikte på tildeling av tillatelser".

Altså ikke noe man gjør for moro skyld. Ikke før en eventuell åpning. Men før en åpning - med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.

En oppstartsanalyse.

Og for å gjøre det ekstra klart: Tittelen på paragraf 3.1 i Petroleumsloven er ikke "Vurdering av nye områder" eller "Eventuell åpning av nye områder".

§3.1 i Petroleumsloven, hvor kravet om analyse er hjemlet, heter rett og slett "Åpning av nye områder".

Moral: Man skal alltid tenke seg om et par ganger når noen ber om en klem, men har blikket festet helt andre steder.

Petroleumslovens § 3-1. Åpning av nye områder
Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar