torsdag 29. april 2010

Erna Solberg har fått petro-fert

Det er brutt ut en ny sykdom. Den heter petro-fert. Den angriper hjernen, mens munnen frikobles. Og Erna Solberg er hardt rammet.

På en annen måte kan det ikke forstås, etter at hun ble stilt følgende spørsmål på Politisk Kvarter i går onsdag 28. april.:

- Kan det ikke være vi må la eventuelle rikdommer [i Barentshavet] ligge, av hensyn til klimakrisa?

Det er et knall godt spørsmål. Og Erna måtte svare raskt. Programmet går på direkten. Hensynet til oljeindustrien? Hensynet til klima? Alt av begge? Litt av begge? Programlederen vil ha et svar. Det er live radio. Hva hadde du svart? Tiden løper. Publikum venter. Tik tok.

La oss stoppe tiden et øyeblikk.

Hva kunne Erna egentlig ha svart på spørsmålet om å la olja ligge?

Her er noen alternativer:

A) - Nei, vi er ikke så opptatt av klimakrisa og derfor bør vi gjøre det som oljeindustrien vil, og utvinne olja, og sette pengene inn på oljefondet (som er det flesteparten i hennes parti mener).

B) - Ja, og derfor skal vi være ytterst forsiktig med å sette i gang noe som betyr økte klimautslipp, fordi med Norges forpliktelser om å redusere klimautslippene, som Høyre har støttet, vil økt oljeutvinning bety at andre sektorer - som privatbilister, lastebilsjåfører eller gasskraftverk - bokstavelig talt må parkeres (som ville være det riktige, om hun ønsket å være konsekvent i forhold til det hun har stemt for i Stortinget).

C) - Vi vet ikke ennå. Det er for tidlig å si om det er noe å hente der. Det er dyrt og usikkert å bygge i Barentshavet. Det kan ta 20-30 år før dette blir aktuelt. Russerne har stoppet Shtokman. Vi har ikke gode nok undersøkelser verken for sårbarhet eller ressursgrunnlag, og uansett er anslagene for arbeidsplasser i nord meget usikre (som er det faktuelt riktig).

Hun svarte ingenting av delene.

Her er svaret:

"Det er IKKE sånn at å sette lokk på olje- eller gassproduksjonen i Norge bidrar til mindre klimautslipp i verden".

Javel.

Det hun mener, er altså at det blir ikke mer klimautslipp i verden om vi øker vår petroleumsproduksjon.

Milde himmel.

Solberg har fått petro-fert.

For Solberg kan ikke seriøst mene at når Norge øker vår oljeproduksjon, så stopper de andre å produsere sin olje? Mener Solberg at når vi øker vår produksjon, så øker ikke det samlede tilbudet? At det blir enda morsommere å bruke petroleum? At det blir økte klimautslipp?

Det ene er at om Solberg lever i en verden hvor hun faktisk tror at det er slik ting fungerer, så er det langt unna det jeg hadde trodd en partileder kunne få gå løs og si i 2010. Det holder bare ikke.

Det andre er at hun lyver. Erna har forpliktet seg til å få ned de norske klimautslippene, gjennom norske tiltak. I Norge. Det betyr at de samlede, norske klimautslippene i Norge skal ned. De skal ikke opp. De skal ned. 2/3 av utslippsreduksjonene skal nemlig skje nasjonalt. Det har Erna stemt for i Stortinget. Å nå si at hun er for økte norske utslipp - enten de fører til reduserte utslipp i utlandet eller ikke - er å bryte med det hun sjøl har lovet i parlamentet.

Det holder bare ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar