tirsdag 2. mars 2010

Åherregudkartlegging

I dag vedtar Stortinget et barnehagetilbud "av høy kvalitet til alle", som det heter.

Det er et naturlig trinn II, etter at trinn I - målet om full barnehagedekning - i praksis er nådd. Full barnehagedekning er en historisk, fantastisk milepæl for alle foreldre og barn, ikke minst fordi det skjer i kombinasjon med en makspris. Og det er bra, fordi vi veit at barnehagen bidrar til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring.

Men hva betyr egentlig trinn II i praksis? Hva er "kvalitet i barnehagen"?

Konkret betyr dette, i følge regjeringa, blant annet:


  • flere ansatte i barnehagene
  • at andelen som har barne- og barnehageutdanning skal økes,
  • det skal være organisert læringsaktivitet i barnehagen, og
  • et tilbud om kartlegging av barns språk i treårs alderen, for å ta tak i språkproblemer tidlig.
Dette siste punktet dreier seg altså om å avdekke de som trenger språkhjelp tidlig, for å sette inn tidlig innsats. Det er bra med tidlig innsats. Det er SV for. Fordi det er bra for barna. Alt for ofte hører man at "vi så allerede i barnehagen at han ville få problemer". Nå lager vi et verktøy som kan bidra til å avdekke tidligere, og få på plass innsats tidligere. Det er bra.

Men overraskende nok har punktet om språkkartlegging fått høyresida til å gjalle høyt. Høyre, KrF og Frp er nemlig kritiske til "krav om kartlegging og dokumentasjon i barnehagene", som de skriver (feil, det er ikke et "krav", men et tilbud).

Årsaken til kritikken er at dette tilbudet "fjerner pedagogene fra direkte arbeid med barna". De sier at "barnehagens mål handler om verdier som ikke uten videre kan måles". De mener at de tingene som skal kartlegges, "er personlige forhold og egenskaper ved det enkelte barn som barn og foresatte fritt må kunne bestemme om de vil ha nedtegnet skriftlig og la følge over til skolen".

Javel.

Dokumentasjon fører altså til at lærerne bruker mer tid på papir. Det måler ikke hva det skal. Det er personlig informasjon.

Greit nok. Muligens et poeng, selv om 90 prosent av barnehagene gjør dette allerede. Mange av kommunene som driver med dette er Høyre-styrte.

Det store poenget er at om Høyre er så jævla bekymra, hvorfor er de på rein speed når det gjelder skolene? For det Høyre gjør for skolene er jo å innføre dette in triplo?

Høyre har vært bloddopa når det gjelder å innføre kartlegginger, testing, medaljer, rangering og konkurranse i skolene. Karakterer skal bestemme mer og mer (var det ikke Kristin Clemet som mente at skolene burde finansieres ut fra skolenes karakterer?) Alt skal vurderes og alt kan tallfestes, skives ned, rapporteres og rangeres.

Vil ikke dette "fjerne pedagogene fra direkte arbeid med barna".

Vil ikke karakterer være å sette mål og verdier på ting som ikke uten videre kan måles?

Er ikke karakterer personlige forhold og egenskaper ved den enkelte som folk selv må bestemme om de vil ha nedtegnet skriftlig?

Tilbudet om språktesten i barnehagen er jo en my mildere greie enn Høyres nasjonale tester:

- Den er ikke et krav, men frivillig for den enkelte, altså ikke obligatorisk.
- Den skal brukes for å fikse, ikke rangere. Målet er ta tak i språkproblemer tidlig og føre til tidligere innsats for de som trenger det.

Klank. Klank. Klank.

Det var lyden av Høyre som traff seg sjøl i døra.

In triplo.

1 kommentar:

  1. Ja. Noen ganger - ikke helt sjelden - blir det politiske teateret like tåpelig som du beskriver det her.

    SvarSlett