tirsdag 23. mars 2010

Høyres trylletricks

Høyre ønsker å bygge mer vei.

Det er en ærlig sak.

Og da er det én regel som gjelder: Man får ikke flere meter ekstra vei uten én ekstra krone.

Dette skulle man jo nesten tro at mennesker som spiser med bestikk forsto.

Det gjør de øyensynlig ikke. For samtidig som de skal bygge mer vei har de ikke tenkt å bryte handlingsregelen. De har altså ikke mer penger enn alle oss andre til vei. Ikke én krone ekstra har de.

Og da er det ikke urimelig å spørre: Kan Høyre trylle? Kan de dra hundrelapper ut av lommetørklær?

Ja. Høyre kan trylle.

De ønsker nemlig å innføre et trylletricks som kalles for Offentlig-Privat Samarbeid (OPS).

OPS er en ordning som betyr at private utbyggere tar opp lån, bygger veien, eier veien i en periode på for eksempel 25 år - mens staten betaler renter og avdrag på lånet.

OPS er med andre ord en prosjektfinansieringsordning for veibygging, hvor veien blir bygget i ett, raskt jafs. Og det er dette som er bra med OPS. Jafset. Fordi om man først bestemmer seg for å bygge en vei er det smartere å bygge ut veien i ett, raskt jafs, framfor å måtte avvente årlige og usikre budsjetter fra politikere. Alle har hørt om tunnellen som bare ble gravd ut halvveis, fordi man gikk tom for penger ett år. Det slipper prosjektfinansierte veibygginger.

Prosjektfinansiering betyr at man prioriterer noen få store prosjekter som man betaler disse up front, og prioriterer disse på bekostning av en rekke små og mindre store veiprosjekter.

Det morsomme er at det beste fra OPS - nemlig prosjektfinansiering - står staten fritt til å innføre, uavhengig av privat innslag.

Men det vil ikke Høyre ha. Du finner ikke dette i deres alternative budsjetter. Det Høyre vil ha, er OPS.

OPS skiller seg fra den nevnte prosjektfinansieringa for det første fordi det dreier seg om å bygge vei på avbetaling. Dette skjer altså ved at private utbyggere tar opp lån, mens staten tar regninga og betaler renter og avdrag på lånet, i for eksempel 25 år framover.

Det er ikke særlig smart. Det betyr at staten får masse ekstra utgifter, fordi i disse avdragene er det skjult både private lånerenter (som er høyere enn det staten måtte ha betalt), og i avdragene er også utbytte til de private utbyggerne gjemt.

Ordentlig Penge-Sluk, med andre ord.

Trylletrickset til Høyre er at de ikke prioriterer store prosjekter på bekostning av mindre prosjekter. De prioriterer ikke i det hele tatt. De sier faktisk rett ut at hensikten med OPS er å få mer penger til vei. De skal altså ha mange store prosjekter, i tillegg til alle de små. Høyre bruker ikke OPS for å prioritere større prosjekter, men for å få mer penger til vei.

Det er her hunden er begravet. For hvor skal de ta disse tryllepengene fra?

Svar: Fra alle andre steder.

For når Høyre ikke har mer penger enn andre, så betyr det i praksis at de må ta det fra andre gode formål. De har funnet en trylleformel for å stjele penger til vei, fra skoler, forskning, sykehus, pensjoner, barnehager, tog. I 25 år framover.

"Trylletrickset" er bare er sedvanlig, gammaldags, kostbar høyrepolitikk.

Tryll tryll.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar