mandag 15. mars 2010

Håpløst kuttforslag

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er en sindig, morsom og reflektert fyr. En kjekkas. En du gjerne kunne tatt med på fest og som vennene dine ville ha likt. En man kunne ha diskutert politikk og prinsipper med til langt på natt. Ja, kanskje til og med gifta bort ei datter til - men bare under forutsetning av at hun tok etternavnet hans.

Derfor er det så håpløst å lese at den samme Slagsvold Vedum har falt for lettvintheten å foreslå å kutte stillinger i det han kaller "sentraladministrasjonen". Han vil i følge VG kutte på antall stillinger i departementene og direktoratene, halvere konsulentbruken i departementene i staten, og innføre ansettelsesstopp. På dette skal han spare milliarder av kroner.

Han er nok et stykke fra sannheten. Sikkert mulig å kutte litt konsulentbruken i staten, den er tidvis helt fjern. Men milliarder?

Uansett starter han i feil ende. Det heter seg gjerne at "byråkratiet øker, for å møte behovene fra et stadig økende byråkrati". Det er riktig at det jobber forholdsvis mange - sammenliknet med andre land - i offentlig sektor i Norge.

Men det Slagsvold Vedum ikke sier, er at de store, store mengdene ansatte i offentlig sektor ikke jobber med administrasjon.
  • 208.000 av de som jobber i offentlig sektor jobber innenfor undervisning; det vil si barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyskoler og universiteter, over hele landet.

  • 523.000 jobber med helse- og sosialtjenester; gamlehjem, sykehus, osv. over hele landet

  • Det jobber 158.000 i den kategeorien som i statistikken kalles "offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring". Av disse er det drøyt 4.000 som jobber i regjeringens embedsverk i Oslo.
  • Det er likevel riktig at et ikke ubetydelig antall ansatte jobber i statlige tilsyn, direktorater og liknende. Det jobber for eksempel 4700 stykker i Statens vegvesen (spredt over hele landet), og 1300 i Mattilsynet (spredt over hele landet).

Sagt i klartekst: Om Slagsvold Vedum vil milliardkutte i offentlig sektor så må han heve blikket ut av Oslo-gryta og fjerne distriktsarbeidsplasser også.

Er han klar for det?

Og han må erkjenne at de aller, aller fleste som jobber i offentlig sektor uansett ikke jobber med administrasjon.

Er han klar for dette?

Neppe. Derfor er det kun billig Frp-retorikk å fleske til mot en innbilt, kjempemengde byråkrater.

Og derfor er det også lettvint av VG å støtte dette uforbeholdent på lederplass (VG papir i dag), "uten å ta stilling til detaljene..." som de så kjekt skriver.

Ikke bare fordi tallgrunnlaget er tynt. Men også fordi VG nok vil være de første til å påpeke mangler ved offentlige tjenester (som er bra!) når de ansatte ikke er der lengre, og det tar lenger tid å få svar på en henvendelse eller søknad enn før. Fordi den personen var fjernet.

VGs og Sps lettvintheter bidrar egentlig bare til å bygge opp under byråkratiets svøpe, nemlig at enten er de alt for mange, eller så er de alt for få.

Jeg skal imidlertid gi Slagsvold Vedum rett i én ting (som han ikke sier direkte), og det er den snikbyråkratiseringa av samfunnet som stadig vokser fram, gjennom stadig økende krav til rapporteringer, søknader, skjemaer, registreringer. Det ser vi på universiteter, skoler, høyskoler og sykehus. Hele offentlig sektor. Det betyr ikke bare flere administrativt ansatte, men også at6 lærere, forskere, undervisere, sykepleiere og leger bruker mer tid på papir enn før.

Men dette skyldes jo en villet politikk. New Public Management - den styringsideologien som heter inspirasjon fra markedstenkinga - har ført til mer kostbar byråkratisering enn noen gang.

Hvis Slagsvold Vedum ville gjort noe med dette, så hjelper det ikke å fjerne folka. Da må han ta tak i styringssystemet. Å straffe de offentlige ansatte er å starte i feil ende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar