onsdag 10. mars 2010

Ferjeavløsning i revers

Har du hørt om "ferjeavløsning"?

Det er et ord man kjenner godt på Vestlandet. Det er ordet man bruker når man bestemmer seg for å erstatte en bilferje over en fjord med en bro eller en tunnel. Og for å finansiere broa eller tunnelen setter man gjerne opp en bomstasjon i nærheten av ferjekaia, slik at de bilene som tar ferja er med og betaler for den nye broa eller den nye tunnelen.

Det er noe med ordet "ferjeavløsning" som gjør meg litt trist.

Ikke bare fordi de ansatte som arbeider på disse ferjene og som frakter bilpassasjerene veit at hver eneste passesjer er med på å finansiere et prosjekt som gjør at jobben deres forsvinner.

Men fordi i mange tilfeller betyr ferjeavløsning at det blir mer biltrafikk, og dermed mer klimautslipp, enn det var før. Fordi å redusere klimautslipp i Norge - det er liksom noe som alle andre må gjøre.

Derfor er SVs forslag om å reversere ideen og innføre flyavløsningsmidler så utrolig genial.

Det dreier seg om å innføre en avgift på flyreiser for å finansiere bedre jernbane. Det er en avgift for å gjøre miljøvennlig tog mer konkurransedyktig enn miljø-uvennlige fly. Tanken er at hver passasjer som tar fly får et påslag på hundre kroner på billetten, som i sin helhet øremerkes tog, for å gjøre alternativet til fly mer lønnsomt.

– Vi foreslår at vi innfører en flyavløsningsavgift, lik den man på Vestlandet er vant med på ferjer. Vi ser for oss at man legger på en hundrelapp på alle flyreiser til og fra byer i Sør-Norge hvor det allerede er togbaner, sier finanspolitisk talsmann Lars Egeland i SV til Dagbladet.no. Avgiften skal utgjøre rundt to milliarder kroner og er tenkt som et øremerket bidrag til økt satsing på jernbanen.

Det er ferjeavløsing i revers.

Det er miljøpolitikk i praksis.

Så er det klart det er noen hindre her. Finansdepartementet, for eksempel.

Det er en klassisk dyd i embedsverket i FIN at man ikke skal øremerke avgifter på den måten. Tanken er at politikerne ikke skal binde opp sitt eget handlingsrom, men stå fritt til å bruke mer - eller mindre - penger på tog som de vil, og ikke gjøre togbevilgningen avhengig av hvor mye fly som kjøres. På samme måten som momsen i dag ikke er øremerket f.eks helse, eller toppskatten ikke er øremerket veier osv.

I og for seg et forståelig prinsipp - men likevel ikke godt nok. Det er jo ingenting som hindrer Stortinget i å vedta mer - eller mindre penger - til tog, selv om en slik flyavløsningsavgift øremerkes tog.

Det er heller ikke slik at det ikke øremerkes på andre områder i dag. Alle veier som tar inn midler gjennom bompengefinansieres er jo penger som er øremerket den veien. Og vi har i dag andre avgifter - som svovelavgiften og NOx-avgiften - som øremerkes på samme måte (tiltak for å redusere hhv svovel og NOx-utslipp).

Ikke minst er det pedagogisk viktig å få folkelig forståelse for at om vi trenger å bruke mer penger på tog, så må pengene tas fra et sted. Folk sies ofte å ikke være så positivt til avgifter. Sikkert riktig. Men samtidig er folk utrolig interessert i å få bedre tog. Og det er ikke slik at det står en hemmelig reserve av penger klare et sted for å bygge mer tog. Fordi når vi veit at finansministern er utrolig interessert i få oljepengebruken ned raskest mulig må vi alle virkelighetsorientere oss.

SVs forslag om en flyavløsningsavgift er et godt skritt i den retningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar