søndag 28. mars 2010

Statsobligasjoner får etisk regelverk

Fredag skjedde det en stille revolusjon i Finansdepartementets korridorer. 

Da innførte regjeringen etiske retningslinjer for statsobligasjoner, slik SV har krevd. Tidligere har det bare vært retningslinjer for aksjer. Nå får altså vi retningslinjer også for statsobligasjonene (statsobligasjoner er det samme som å låne penger til andre land til en avtalt rente. Slike obligasjoner utgjør rundt 15 prosent av investeringene i det enorme oljefondet). 

De nye reglene går ut på at Oljefondet ikke skal eie statsobligasjoner i land som er utsatt for FN-sanksjoner eller andre internasjonale tiltak av stort omfang, sier Lars Egeland, som er  finanspolitisk talsmann i SV, til Aftenposten

I praksis er det foreølpig en forholdsvis liten endring som gjøres. De nye reglene er for eksempel ikke like sterke som for aksjer. Kirkens Nødhjelp har helt rett når de mener det fortsatt vil være en svært høy terskel for å utelukke land fra obligasjonskjøp.

I praksis dreier dette seg om Burma.  

Og siden oljefondet også tidligere har unnlatt å investere i statsobligasjoner fra Burma, betyr det heller ingen endring i praksis. 

Likevel er det to viktige forskjeller sammenliknet med tidligere. 

For det første at instruksen om hvilke land vi ikke skal låne penger til er skrevet ned. Det er viktig nok i seg selv. Det betyr at vi faktisk har etiske regler for statsobligasjoner. Det har vi ikke hatt før. 

Det andre er at nå er det lagt et grunnlag for innstramminger. Dette er en begynnelse. Vi har slått fast at etiske regler for statsobligasjoner faktisk er mulig. Nå har vi et grunnlag å jobbe videre på. Fordi når vi nå har slått fast at slike regler skal finnes, er det lettere å stramme dem inn seinere. 

Alle lange vandringer begynner med ett, første skritt.

Jeg mener neste skritt må være at vi ikke kjøper statsobligasjoner fra et land som driver gjentatte, omfattende menneskerettighetsbrudd

Hva mener du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar