onsdag 5. januar 2011

Debatten om offentlig eierskap

I rekken av SV-gjennomslag i regjering (joda, se her, her, og her) er det gledelig å se at næringsminister Trond Giske nå slår fast at det er ingen uenighet om statens omfattende eierskap i norsk næringsliv.

SV har lenge stått på et aktivt og omfattende offentlig eierskap, for å sikre at verdiene holdes i fellesskapet og for å sikre arbeidsplasser og hovedkontor i Norge.

Og staten er i dag Norges største eier, og besitter verdier for mellom 500 milliarder og 600 milliarder kroner på Oslo Børs. Med staten som eier har selskapene blitt konkurransedyktige og teknologisk avanserte selskaper; Telenor, Statkraft, Statoil, Kongsberg Gruppen.

I Dagens Næringsliv i dag slår til og med investor, spekulant og milliardær Svein Støle fast det nesten historiske at "det finnes ikke noe alternativ" til statlig eierskap (siste gang jeg hørte dette sitatet var det i en helt annen sammenheng).

Moro.

Men slik har det ikke alltid vært.

Vi skal ikke lenger tilbake enn ti år siden da Arbeiderpartiet styrte alene i regjering, Stoltenberg var statsminister og Giske var utdanningsminister. Da ble Telenor og Statoil børsnotert og delprivatisert. Da Bondevik II overtok i 2001 fortsatte de privatiseringen av Statoil. Under de rødgrønne har vi kjøpt oss opp igjen.

Det er godt å se at SV har god innflytelse på våre regjeringspartnere.

Debatten er vunnet. Men ikke Høyre og Frp. De lever fortsatt under salgordet "Alt kan selges".

De ønsker å
  • børsnotere og privatisere Statkraft, som forvalter en stor andel av norsk, offentlig eid vannkraft
  • børsnotere Posten, som risikerer å bli kjøpt av Deutsche Post
  • selge suksessen Flytoget
  • selge seg ytterligere ned i Telenor
  • selge seg ned i Yara
  • selge seg ut av Baneservice, BaneTele og Cermaq
  • selge seg ned i det statlige eiendomsselskapet Entra (som leier ut kontorer til staten)
  • konkurranseutsette NSB og selge ut jernbaneeiendommene.

(Dokumentasjon finner du i denne rapporten, side 23).

Så selv om debatten er vunnet, med gode argumenter, er det fortsatt noen som stikker hodet i sanden. Til tross for at selskapene har blitt konkurransedyktige og teknologisk avanserte selskaper med statlig eierskap, til tross for at selskapene forsyner fellesskapet med viktige utbyttekroner hvert år til å videreutvikle velferdsstaten, står de blå partiene på den samme, blinde tut-og-kjør-mentaliteten.

Regjeringen jobber nå med en eierskapsmelding, hvor prinsipper og retning for eierskapet skal tømres fast. Da skal det bli spennende å se hva Høyre og Frp har tenkt å gjøre:

Fortsatt stikke hodet i sanden - eller navigere etter virkeligheten?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar