onsdag 12. januar 2011

Godkjent fra høyresiden

"Få velferdsreformer er gjennomført med høyere tempo enn full barnehagedekning. Dette må sies å være ett av de største velferdsløftene i nyere norsk historie".

Nei, det er ikke noen fra regjeringen som skriver dette. Det kommer fra Civita, høyresidens tenketank, i Dagsavisen 10. januar 2011.

Dette er banebrytende formuleringer. Når høre vi sist høyresiden anerkjenne at regjeringen faktisk gjennomfører, holder sine løfter og gjør landet bedre å bo i? Høyresidens prosjekt de siste fem årene har vært å bygge et bilde av en regjering som ikke lykkes. At ting enten har vært "for lite", "for seint" eller "for rotete". Eller en kombinasjon av de tre.

Jeg hilser denne nyorienteringen, denne virkelighetsorienteringen velkommen. Og minner om at det faktisk er mye mer å glede seg over, mye mer å skrive om enn barnehagene:

På alle viktige hovedområder peker pilene i Norge nå riktig vei: Det har blitt mindre forskjeller med den rødgrønne regjeringa. Klimautslippene går ned, og PISA-undersøkelsen viser framgang for elever i den norske fellesskolen (i motsetning til Sverige, hvor den borgerlige regjering insisterer på privatskoler og karakterbaserte opptak).

Regjeringen har satt et konkret tall - 3.000 elever - for økt gjennomføring i videregående skole, og et tydelig mål om å yrkesrette yrkesfagene igjen. Vi har satt i gang et kjempearbeid for å bedre barnevernet.

Denne høsten har Statkraft fått tilført milliarder til satsing på fornybar energi. Regjeringen har fått på plass avtale om grønne sertifikater med Sverige. Cancùn-avtalen for et globalt samarbeid om reduserte klimautslipp var et stort skritt i riktig retning.

Regjeringen har trukket israelske selskaper ut av oljefondet, og USA er tydelig irritert over en regjering som faktisk tør å utfordre dem, ved å trekke soldater ut av Irak, gjennom vårt internasjonale klimaengasjement, ved at vi er en pådriver for forbud mot klasevåpen, ved at vi gir USA motstand mot rakettskjold, gir støtte til Palestinsk samlingsregjering og at det opprettes palestinsk ambassade i Oslo, og ikke minst vårt etiske regelverk for oljefondet som har sørget for å kaste ut flere amerikanske selskaper.

Jeg kan simpelthen ikke vente til neste Civita-artikkel!

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 12.1.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar