mandag 10. januar 2011

Dommerne

Det taler ikke til medienes forsvar at Høyre for tiden er Norges største parti - uten at noen egentlig veit hva Høyre mener. 

Vi har hatt en rekke store saker på dagsorden den siste tida: Mastene i Hardanger, fattigdom, rensing av gasskraftverk, klimautslipp, uføretrygd, sykehusstruktur. 

Alle disse sakene har én ting til felles: Velgerne har fått seg forelagt seg Høyres krystallklare stilkarakterer over regjeringen - men ingenting om hva Høyre vil selv. Vil Høyre legge strøm i kabel? Vil de bevare lokalsykehusene? Vil de rense gasskraftverkene? Vil de ha en anstendig uføretrygd, eller vil de kutte i den? 

Den situasjonen har vi kommet til fordi Høyre, skamløst og hemningsløst har fått stå ved mikrofonene og være dommere og dele ut prosesskarakterer til den rødgrønne regjeringen, framfor å snakke om hva de sjøl vil. 

Hva Høyre mener om regjeringen er ingen statshemmelighet. Alt har i følge Høyre vært "for lite", "for seint", "for rotete". Og jeg kritiserer ikke Høyre for dette. Det er innenfor deres prerogativ å snakke stygt om regjeringen - selv om jeg personlig tror velgerne blir dritt lei av denne komplett ukonstruktive tilnærminga. 

Det jeg kritiserer, er journalister og kommentatorers evner i dette bildet. 

For det første fordi mediene burde skjønne - og jeg trodde dette var opplagt for alle - at det ligger en egeninteresse hos opposisjonen bak all sytinga over regjeringas prosessuelle evner. Jeg sier ikke at regjeringen er perfekt - men det er hvertfall ikke Høyre som sitter med det objektive svaret her, for å si det forsiktig. Høyre har en aktiv interesse i å snakke ned den sittende regjeringen. Derfor kan ikke Høyres beskrivelse av regjeringen brukes til noe som helst. Hvertfall ikke som fasit. 

For det andre fordi velgerne nå bør få klarhet i hva Høyre vil. Vet velgerne at ved å stemme på Høyre så får de et parti som er for å kutte i uføretrygden, som er for å selge ut vannkrafta, som er for å gi skattelette til de aller rikeste på bekostning av vanlige folk? At Høyre - når man leser programmene deres - faktisk er et godt, sammeldags overklasseparti? 

Pressens oppdrag er å granske makta. Men jeg synes av og til også opposisjonen kunne vært stilt noen kritiske spørsmål. 

Det hadde vært mest redelig overfor velgerne og den politiske debatten. 

1 kommentar:

  1. Når det gjeld Høgre og sjukehusstruktur, kan ein jo minne om stortingsrepresentant Peter Gitmark, som vil leggje ned sjukehusa i Arendal og Flekkefjord. Trur òg det blei lagt ned opptil fleire lokalsjukehus sist Høgre hadde helseministeren.

    Og er det eit liberalt parti som klagar over at regjeringa gjer "for lite"? Eit konservativt parti som klagar over at det går "for seint"? Ei regjering som gjer minst mogeleg seinast mogeleg burde jo ha vore eit liberalkonservativt ideal!

    SvarSlett