fredag 14. januar 2011

Har du fått noe i det siste?

"Regjeringen vernet Vefsna fordi SV trengte å få en seier i regjeringa".

Det sa Frps Ketil Solvik Olsen på Dagsnytt 18 fredag 14. januar.

Det er pisspreik.

Jeg har jobbet i SVs stortingsgruppe i alle de fem årene vi har vært i regjering med Ap og Sp. I hele den tiden har vi ikke fått en centimeter. Ikke én.

Vi har kjempet for at Marie Amelie og andre papirløse som har kommet til Norge som barn får bo og jobbe her som lovlig norske, framfor å bli utvist fra landet og tvangsreturnert. For bare få dager siden skulle hun utvises fra landet, med små sjanser for retur til Norge. Nå er regjeringen i ferd med å finne løsninger som gjør at hun kan bo og jobbe lovlig i Norge.

Vi har kjempet fram full barnehagedekning (det har ingen regjering i Norge gjort før oss).

SV var garantisten for at homsene kunne få gifte seg. Det kunne de ikke før. Nå kan de gifte seg, noe både Høyre og Ap for få år var mot.

Vi har innført gratis skolebøker og andre læremidler. Det har mange før oss lovet - men ingen har gjort det før nå.

Det blir stadig flere uker med pappaperm, slik bare SV har lovet, og til sterk motstand fra blant annet Høyre.

Vi reduserer stykkprisandelen for norske sykehus, et prinsipp som Ap innførte, og vi er i ferd med å ta et oppgjør med Aps foretaksmodell for sykehusene, et oppgjør SV har kjempet for i mange år.

Vi har - etter tiår med økende forskjeller, sørget for at forskjellene går ned. Ingen regjering før oss har i senere tid hatt et så stort trøkk på å få ned forskjellene:

  • Det skjer blant annet fordi vi de siste årene har innført utbytteskatt, som treffer de rikeste, og fordi vi fått til en betydelig fattigdomssatsing i Norge, med utvidelse av bostøtten, innføring av kvalifiseringsprogram for utsatte grupper og heving av minstepensjonene som de tre viktigste tiltakene.
  • Andre viktige tiltak som er gjennomført er målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp, en styrking av oppfølgingstjenester i bolig og andre tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, nye støtteordninger for folk med høye strømregninger, tiltak for rusmiddelavhengige, tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom, tiltak for ungdom i risikosonen, økning av satsene i sosialhjelpen og styrking av frivillige organisasjoner og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. I tillegg kommer en økning av minstepensjonen for alle minstepensjonister til 2G (ca 150.000 kroner).
  • Vi har også beholdt formuesskatten for de rikeste, til tross for at mange ønsker å bytte den ut med en boligskatt for de mange. Samtidig har vi gjort formuesskatten mer rettferdig; antall som betaler formuesskatt er halvert siden SV kom i regjering, samtidig som de som har mest betaler mye mer: Samla skatt økt fra ti til tretten milliarder, og snittskatten per betalende er mer enn doblet, fra 16.500 kroner til 37.500i regjeringsperioden (Finansavisen 18.11.2010).
  • Og vi har videreutviklet velferdsstaten, som gjør at forskjellene i landet reduseres ytterligere (uten at det fanges opp i statistikken).
  • Og ikke minst har vi kjempet for - og berget - tusenvis av arbeidsplasser, gjennom at Kristin Halvorsen har styrt landet støtt og bestemt gjennom finanskrisa med en rekordlav arbeidsløshet (det har ingen andre i Europa fått til). Mange av elementene i tiltakspakka mot finanskrise var tidligere SV-forslag, som blant annet økt støtte til Innovasjon Norge, bedre avskrivningsregler for bedriftene, mer til tog og bedre rammer til kommunene for å pusse opp skolebygg.

Etter fem år og på vei mot SVs heldagsskole ser vi nå at elevene gjør det bedre på skole-undersøkelsene. Mange elever har fått frukt og grønt, det har blitt flere timer i grunnskolen, det er blitt flere lærere og kulturskolen er styrket. Vi har kjempet gjennom gratis skolebøker og andre læremidler, og vi har stoppet privatiseringen av den norske fellesskolen. Det har vært et smart, om enn omstridt grep. I Sverige, med borgerlig regjering, privatskoler og karakterbaserte opptak, går resultatetene motsatt vei.

SV har styrket kommuneøkonomien til det ugjenkjennelige, framfor å kutte i skattene og dermed kutte i kommunenes inntekter.

De norske klimautslippene går ned, slik SV har kjempet for. Og vi underbygger dette arbeidet med ekte penger. Denne høsten har Statkraft fått tilført milliarder til satsing på fornybar energi. Det bygges rekordmange vindmøller: •De siste årene har det blitt satt opp rundt 70 nye vindmøller rundt om i landet; rundt 50 nye er på trappene. De siste årene er satsingen på vindmøller femdoblet. Regjeringen har fått på plass en avtale om grønne sertifikater med Sverige, som betyr at kraftselskapene forplikter seg til å produsere fornybar energi. Cancùn-avtalen for et globalt samarbeid om reduserte klimautslipp var et stort skritt i riktig retning.

Vi har kjøpt oss opp i Statoil, et selskap som Ap solgte seg ned i da de satt aleine i regjering i 2001.

Vi har startet skillet mellom kirke og stat, til stor og åpen motstand fra Senterpartiet.

Før har det vært forbudt å tigge. Ofte ligger det sosialpolitiske, ikke kriminelle forhold bak tigging. Derfor har SV etter sterk drakamp i regjering fått fjernet forbudet mot tigging.

Vi har vernet Vefsna, den siste store elva, som renner gjennom et knippe Arbeiderparti-kommuner i et Arbeiderpartifylke (Ap-ordførere har beskervet SVs gjennomslag for vern som "en katastrofe"). Vi har vernet Trillemarka i Buskerud, til stor og åpen motstand fra Senterpartiet.

Vi har økt forskningen i Norge betydelig og mer enn det Kristin Clemet gjorde, i en periode hvor Arbeiderpartiet har mest av alt ønsket seg mer penger til sykehusene og Senterpartiet mer til bøndene.

På disse fem årene har SV tvunget regjeringen til å bryte med tidligere regjeringers USA-servile utenrikspolitikk; til amerikansk motstand har vi trukket israelske selskaper ut av oljefondet, vi har trukket soldater ut av Irak, vi har vært pådrivere for et internasjonalt forbud mot klasevåpen, vi har gitt USA motstand mot rakettskjold, vi har det første vestlige landet i verden gitt støtte til den Palestinsk samlingsregjering, og nylig er det blitt kjent at det det opprettes en palestinsk ambassade i Oslo, og vi har ikke minst holdt vårt etiske regelverk for oljefondet høyt - som blant annet har sørget for å kaste ut flere amerikanske selskaper.

Og nettopp fordi vi har kjempet gjennom et linjeskifte har vi opplevd at den amerikanske ambassadør nærmest har stått på taket av den amerikanske ambassaden i Drammensveien og semaforert nødsignaler til USA. I et intervju med NRK sier Whitney K. Benson at han ikke kjenner Norge igjen med SV i regjering: "En rekke beslutninger innebærer reelle og strategiske endringer", han advarer mot å tro at USA og Norge har felles interesser og skriver at «dette er ikke det Norge mange husker»".

Alt dette.

På disse fem årene har ikke SV "fått" ett eneste komma i regjering. Vi har tatt.

Politikk er ikke veldedighet. Stoltenberg driver ikke veldedighet. Navarsete driver ikke veldedighet.

Vi har kjempet og vunnet. Ikke for SVs skyld, men for alle de som dette betyr noe for: For barn og unge, for skoleelever, for arbeidstakere, for minstepensjonister.

Politikk er makt. Makt er kunnskap, makt er oppslutning, makt er taktikk: Det dreier seg om argumenter - og prosenter.

Hvis det er ett rykte foran noen andre som Arbeiderpartiet har gjort seg fortjent til, så er det at de vet å bruke makt. Det er ikke noe dårlig skussmål for et regjeringsparti (det motsatte hadde vært skremmende). Og nettopp derfor betyr dette at den som skal vinne fram må ha motmakt. Ting skjer rett og slett ikke av seg selv. Det er ingen som får noe. Man tar.

SV har brukt de siste fem årene til å ta.

Og vi skal ta mer.

Nå har vi satt et konkret tall - 3.000 elever - for økt gjennomføring i videregående skole, og et tydelig mål om å yrkesrette yrkesfagene igjen. Det har vi tenkt å få til. Barnevernsminister Audun Lysbakken har satt i gang et kjempearbeid for å forbedre barnevernet. Det skal vi lykkes med. Vi ønsker å stoppe oljeboring og sørge for varig bruke av områdene uten for Lofoten og Vesterålen.

Ikke fordi vi får.

Men fordi vi tar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar