tirsdag 4. januar 2011

Oh NHO!

Fordelen med NHO er at de er ikke så smarte.

Husker du da NHO kunne rapportere at staten vil tjene mellom 6 og 40 milliarder på mer konkurranseutsetting av offentlig velferd? Tull, sa ekspertene, og NHO sine rapportskrivere måtte seinere innrømme at de hadde gjetta.

Eller da de regna feil da de klaget på TV2 på den høye formuesskatten - og hadde attpåtil brukt en person som eksempel som ikke hadde betalt formuesskatt i det hele tatt. 

Eller da NHO-sjefen på fullt alvor at det skal "lønne seg å jobbe". 

Vent litt. 

Det skal vel lønne seg å jobbe? Ingen kan vel være mot noe sånt? 

Dèt er vel smart sagt? Det skal vel ikke være slik at det skal lønne seg å gå på trygd? 

Rolig nå. 

Det ligger noen skjulte forutsetninger bak påstanden til NHO, nemlig denne: At det er fullt mulig å velge fritt mellom trygd og arbeid.

Switch!

At det bare er å gå til NAV og si at "jeg føler meg litt slapp og jeg tjener ikke så bra, så gi meg uføretrygd".

Slik er det ikke. 

Det er lovpålagte, strenge medisinske kriterier for å få uføretrygd. Verken dovenskap, morgentretthet eller initiativløshet kvalifiserer ifølge norsk lov til uføretrygd. 

Man skal være sjuk.

Ingen kan selv velge uførestønad framfor å jobbe om de er friske. Folketrygdlovens krav til årsakssammenheng for å få uføretrygd er klar: "Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis". 

Og det viser også tallene. Faktum er at det er gæmlisene - de over 60 - som utgjør absolutt brorparten av de uføre. Av de uføre i Norge utgjør de over 60 nesten halvparten - over 45 prosent.

Uføre blant unge og middeladrende (fra 18 til 44) utgjør på sin side omlag ti-tolv prosent av alle uføre. Talla for dette finner du her.

NHO tar med andre ord feil (og jada, de finnes i Ap også). De som er uføretrygdede er i all hovedsak gamle og sjuke. 

Likevel fortsetter NHO, både med lite meningsbærende undersøkelser om at "halvparten av oss kjenner en trygdemisbruker"og sitater som at "den norske velferdsstaten vil knekke ryggen i nær fremtid dersom vi ikke gjør noe nå". 

At landet plages og pines av en uføreeksplosjon (noe vi ikke ikke gjør). 

Og løsningen for NHO er selvsagt å kutte i ytelsene. NHO-president Kristin Skogen Lund beskriver det som et "stort rom for forbedring i dagens trygdesystem" (nei, hun snakker ikke om å økte ytelsene, for å si det sånn). 

HVis NHO virkelig er interessert i få ned antall uføretrygdede, kunne de som ansvarlige arbeidsgivere kanskje lagt bedre til rette for eldre som i dag ikke greier å jobbe, men som ønsker det. 

Men det er ikke dette de sier. 

Det er ikke særlig smart. 

3 kommentarer:

  1. Har vi flere eller færre uføretrygdede i forhold til f.eks. Finland eller Danmark? Hvis vi har mange flere er det en god pekepinn på at vi enten er for generøse med ytelsene eller at kriteriene for å utløse disse er for snille. Alternativer er jo at nordmenn er veldig syke og svake.

    SvarSlett
  2. Du finner litt om uførhet i Norden på http://www.ssb.no/ssp/utg/201002/10/

    SvarSlett
  3. Tusen takk, flott hvis dette kan komme frem i lyset! Jeg har selv kjempet i nesten 8 år for uføretrygd og nå ligger søknaden klar til attestering.....der har den ligget noen måneder!! Er født med genetisk sykdom som gjør at jeg har fått artroser i de fleste ledd, kroniske betennelser i armer, nakke, rygg og de fleste ledd i kroppen. Måtte selv finne ut av sykdommen min og selv finne lege på Sunnaas, etter at NAV sine "eksperter" synes jeg var for blid.....ja, du leste riktig! Etter flere år med undersøkelser og legebesøk, brukte de knapt en time på å sette diagnosen på Sunnaas, etter å ha utført de korrekte undersøkelsene!!!!! At jeg fortsatt kjemper for stønad, burde være et godt eksempel på at det langt i fra er enkelt å få uførestønad! Men jeg er kanskje for syk?!?!?!?! Man må jo være rimelig frisk og opplagt for å kunne kjempe mot stat og troll!

    SvarSlett