mandag 17. januar 2011

Høyres formidable innsats mot trøbbel

"Regjeringa kunne unngått trøbbel om de hadde hørt på oss", sier Høyres Trond Helleland, i forbindelse med Maria Amelie-saken, til Politisk kvarter 17.1.2011.

Helleland kunne nemlig avsløre sin hemmelige oppskrift på Amelie-saken. Ved å instruere utlendingsnemnda tidligere, kunne regjeringa på den måten gitt barn av asylsøkere en egen og mer rimelig behandling.

Spørsmålet er om Helleland er en liten surrebukk - eller en stor gjøk. UNE er nemlig et frittstående domstollignende klageorgan. Verken Stortinget, regjeringen eller departementet kan instruere Utlendingsnemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av den enkelte sak.

Skal man endre nemda, må reglene endres fundamentalt. Nemnda kan ikke instrueres, på samme måten som en domstol ikke kan instrueres av politikere i enkeltsaker.

Og om man hadde endret reglene, er det fortsatt et spørsmål om man ville brukt denne anledningen til å instruere nemnda.

Så derfor spør programleder Bjørn Bø forsiktig om saken ville blitt løst anderledes om Høyre hadde styrt landet.


Helleland svarer:

"Om man hadde hatt dette regelverket og ingen muligheter til å påvirke beslutningene fattet av utlendingsnemnda tror jeg kanskje saken hadde blitt behandlet på samme måte".

Det fascinerende er at Helleland er skamløs nok til å kritisere regjeringa for å ikke gjøre noe han selv heller aldri ville gjort. Fordi dagens regler er som de er. Som de har vært de siste ti årene, inkludert de fire årene Erna Solberg var kommunalminister og Høyre satt i regjering .

Jeg kan være enig med Helleland at noe må gjøres med UNE. SVs Heikki Holmås har tatt til orde for at UNE legges ned, og erstattes av en mer kompetent flyktningedomstol.


Men at Helleland får radiotid på et slikt surrete budskap er jo helt utrolig.

Formidabelt, Høyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar