onsdag 20. januar 2010

Dobbeltmoral

Finansdepartementet har besluttet å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Det har fått Frp til å gå i pigg. - Tobakk er et lovlig produkt. Det ligger mye dobbeltmoral i dette, sier Frps Jørund Rytman til Dagsavisen i dag.

Frp har rett i at tobakk er et lovlig produkt. Og staten har også store inntekter på avgifter fra salg av tobakk.

Men tobakk er ikke et hvilket som helst produkt. Helseskadene er veldokumenterte. Det er aldergrense for å få kjøpt produktet. I Norge er det ikke lov å ha tobakksprodukter synlige i butikken (fra nyttår). Det er et sterkt avgiftsbelagt produkt, fordi hensikten er å få fære til å bruke det. Vi har en egen lov som begrenser muligheten til å innta dette produktet innendørs.

Kort fortalt. Tobakk er ikke et produkt som alle andre næringsmidler. Tobakksprodusentene står ikke på listen over mulige leverandører til offentlige innkjøp, for å si det sånn.

Det som imidlertid er et poeng - som også Ryttman nevner i samme artikkel - er at staten praktiserer doble etiske standarder, på et annet omstridt område. Oljefondet har nemlig trukket seg ut av våpenprodusenter som staten planlegger å kjøpe våpen fra.

Det dreier seg om amerikanske Lockheed Martin, som ble kastet ut av oljefondet i 2005 fordi selskapet produserer både atom- og klasevåpen. Det er det samme selskapet som Stortinget har vedtatt at Norge skal inngå forhandlinger med om å kjøpe en serie nye jagerfly.

At Lockheed Martin er ute av oljefondet, er bra. Det forteller at vi ikke aksepterer at pensjonspengene våre blir brukt til å øke aksjeverdien av produsenter av klasevåpen (som det er nå er internasjonalt forbud mot, etter påtrykk blant annet fra SV).

Men at statens innkjøpspolitikk (jagerfly) og investeringspolitikk (oljefondet) peker i hver sin etiske retning gir argumenter til de som mener at dette er dobbeltmoral. Én moral for oljefondet. Én annen for forsvarssaker. Jeg synes Frp har gode grunner til å påpeke dette poenget.

At Lockheed Martin er ute av oljefondet har også vært brukt som et argument for å kjøpe svenske jagerfly, fremfor amerikanske. Altså fordi svenskene liksom er de gode, og amerikanerne slemme.

Så enkelt er det ikke. Om man først skal kjøpe jagerfly, må man spørre seg om det er slik at man mener det finnes etisk forsvarlige våpenprodusenter? Er svenske våpenhandlere å betrakte som etiske, mens amerikanske er uetiske?

Nei.

Begge lever av krig og spente trusselsituasjoner. Jo mer det er av krig, og jo mer tilspisset situasjonen er, jo mer penger de tjener. Enten man er svensk eller amerikansk. For våpenprodusenter er krig, konflikter og kriser noe som er grunnleggende bra for businessen, enten det dreier seg om svenske eller amerikanske produsenter.

Når man først er enige om å kjøpe nye jagerfly, så dreier spørsmålet om "etisk forsvarlige våpenprodusenter" seg ikke om moral i bruk av leverandører.

Det dreier seg først og fremst om man synes det er etisk forsvarlig at forsvarsinvesteringer har en egen fil i budsjettbehandlinger, og om det er etisk forsvarlig av Stortinget å bruke hundre milliarder kroner på jagerfly.

Her har dessverre Frp lite ekstra å bidra med. De pleier å være det partiet som roper høyest når Forsvaret trenger mer penger.

Men om Frp er dobbelmoralske i denne saken er mer tvilsomt:

Da Stortinget behandlet saken om jagerfly sa ikke Frp nei til å forhandle med Lockheed Martin som leverandør på etisk grunnlag. Det var aldri en problemstilling for Frp at oljefondet har kastet dem ut på etisk grunnlag.

Det skyldtes nok at Frp ikke synes noe om de etiske retningslinjene til oljefondet i det hele tatt. Det er nemlig bare Frp i et ellers samlet Stortinget som IKKE mener at "...selskaper skal utelukkes dersom de har en produksjon eller en virksomhet som innebærer en uakseptabelt høy risiko for at fondet medvirker til grovt uetisk aktivitet".

Moralen er: Partier uten etikk kan vanskelig beskyldes for dobbelmoral. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar