mandag 4. januar 2010

Er du klar for kutt?

Selv høyrefolk vet at om du vil ha en skikkelig jobb gjort, så bør det ikke stå på penger. Likevel er det nettopp den situasjonen vi er på vei inn i.

Det råder for tiden en dundrende taus enighet i norsk offentlighet om at bruken av oljepenger skal ned på nivå med handlingsregelens fireprosentbane igjen.

Det betyr i praksis at vi skal bruke mindre oljepenger.

Det betyr kutt i statsbudsjettene.

Er du klar for kutt?

Jeg har kjent litt på det selv.

På den ene siden er jeg klar for noen kutt.

Vi kan kutte i kontantstøtta. Den er i praksis bare betaling for å holde folk borte fra barnehagen. Siden barnehage bidrar til læring og språkutvikling er jeg mot kontantstøtta.

Vi kan kutte i den såkalte nettolønnsordninga. Det er en ordning som innebærer at ansatte på norske ferjer i utenriksfart samt supplyskip betaler skatten sin til rederiene og ikke til fellesskapet. Det gir rederiene milliardinntekter hvert år, og de er selvsagt kjempefornøyd med ordningen. Men ordningen suger akkurat like mange milliarder ut av felleskassa hvert år.

Vi kan kutte i støtten til oljeselskapene, ved å øke oljeskatten som oljeselskapene betaler for å selge olja som tilhører deg og meg. Den skatten har tidligere blitt redusert da oljeprisen var lav og oljeselskapene tjente mindre penger. Nå er oljeprisen høy igjen, uten at skatten har økt.

Vi kan kutte i petroleumsforskninga.

Vi kan kutte i forsvaret. Det er absolutt mulig å se for seg at vi kutter noen forsvarsinvesteringer. Bare en utsettelse av jagerflykontraktene vil knipe inn mange milliarder årlig - i mange år.

På den andre siden er jeg urolig.

Fordi alle disse områdene jeg nettopp nevnte har meget sterke forsvarere, både i og utenfor regjeringa.

Og derfor er jeg redd for at de planlagte kuttene også betyr store muligheter for kutt i skole, forskning, miljø og velferd. Sykehus, skoler og barnehager er store og viktige poster på statsbudsjettet. Kan man i en radikal kuttperiode se for seg at disse går uskadd ut av de slakteplanene som nå herjer i finansdepartementet?

Neppe.

Jeg blir spesielt bekymra når jeg er uenig i det grunnlaget kuttene skal gjøres på. Jeg har tidligere ment at jeg synes oljepengebruken - som følge av handlingsregelen - av natur er både tilfeldig og medsyklisk.

Det mener jeg fortsatt.

Likevel er spørsmålet ikke om, men når, vi når fireprosentbanen igjen.

Er du klar for kutt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar