tirsdag 12. januar 2010

Nå øker de skattene igjen

SVs parlamentariske leder Heikki Holmås ønsker en debatt om å øke skattene. Bakgrunnen er at han mener vi bør opprettholde en offensiv velferdsstat nå som oljepengebruken skal ned. Han viser til at Norge har ikke så høy skatt sammenliknet med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, som Sverige, Danmark og Belgia.

Bak utspillet ligger det en viktig pedagogisk øvelse, nemlig å vise at velferdsstaten i stor grad finansieres med skattepenger, og at det ikke finnes noen gratis lunsj. Den som ønsker mer offentlig velferd, må også leve med at det betyr mer skatt, slik også andre har understreket. Det er et oppriktig, ærlig og ansvarlig standpunkt fra Holmås.

De fleste skjønner dette. Derfor finnes det undersøkelser som viser at folk gjerne kan tenke seg å betale mer skatt, om de vet at pengene går til å utvikle velferdsstaten.

Likevel finnes det gode grunner til å ikke øke skattene. Den beste grunnen er at både partileder Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg har lovet å ikke øke skattene ut over 2004-nivå. Det har gått så mye prestisje i dette løftet at dette vil sitte langt inne å gjøre noe annet.

Men mellom skyttergravene i spørsmålet om ja eller nei til økt skatt, finnes det én løsning som vi bør undersøke.

Det er å øke petroleumsskatten på norsk sokkel. Det er private oljeselskaper som utvinner olja for staten, og så får Norge oljeinntekter ved at selskapene betaler 78 prosent oljeskatt av dette salget til staten (det vil si, satsene er lavere, på grunn av store muligheter for avskrivninger og fradrag).

Petroleumsskatten er ikke en vanlig skatt, på linje med inntektsskatt eller bedriftsbeskatning. Det er en særskatt på de selskapene som får lov til å selge norsk olje på vegne av staten. Det er en skatt på norsk sokkel, ikke fastlands-Norge. Pengene havner i oljefondet og går ikke direkte inn i statsbudsjettet. Derfor holdes den utenfor når vi snakker om å opprettholde det samlede skattenivået på 2004-nivå.

Forrige gang skattesatsen på petroleumsproduksjon ble endret, ble den satt ned av hensyn til oljeselskapene, på grunn av lave oljepriser.

Nå har oljeprisene vært høye, lenge.

Regjeringen har varslet at de skal legge fram en oljemelding i løpet av de neste årene. Det kan være et riktig sted å ta opp behovet for å øke petroleumsskatten på.

1 kommentar:

  1. Det er en mulighet. Man bør øke skattene der også. Men på sikt er vi uansett tvunget til å øke skattene dersom vi vil opprettholde dagens velferdsnivå, og utbedre det.

    SvarSlett