fredag 22. januar 2010

Erna-frekt

Det finnes "frekk".

Og så finnes det "Erna-frekk".

Det siste er når Erna sier at "Høyres løsninger er ikke privatisering i ordets reneste forstand".

Dette påstår hun nemlig i en kronikk i Aftenposten i går.

Det er Erna-frekt, fordi hun er sjef for et parti som står for privatisering i ordets retteste forstand.

Høyre vil:
  • at en stor del av norsk, offentlig eid vannkraft skal børsnoteres og privatiseres
  • åpne en rekke privatskoler med offentlig støtte. Denne støtten skal tas fra den offentlige fellesskolen, og svekker dermed denne. Det er det samme som å privatisere skoleverket.
  • børsnotere Posten, konkurranseutsette NSB og selge ut alle jernbaneeiendommene. Det er å privatisere.
  • privatisere eiendomsselskapet Entra, Flytoget, SAS, Statskonsult, Cermaq og Baneservice.
  • selge ut offentlig eide aksjer i StatoilHydro til private (slik de har gjort før), det samme med Telenor. Det er å privatisere.
  • styrke svekke offentlige sykehus til fordel for de private. Det er det samme som å privatisere (eksemplene er hentet herfra)

Alt dette. Dette er å privatisere i ordets retteste forstand.

Å påstå det motsatte er ikke bare frekt.

Det er Erna-frekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar