torsdag 21. januar 2010

Stjålne fjær

- Når utlendinger kommer til Norge må de lære seg at dette er et land med likestilling, religionsfrihet og toleranse.

Omtrent slik ordla Siv Jensen seg i Debatten på NRK1 torsdag 21.1.2010.

Det er frekkheten sjøl på to bein.

Er det noen som IKKE har bidratt til likestilling, religionsfrihet og toleranse i dette landet så er det Frp.

 • I Oslo sier Frp ja til å gi kristne privatskoler støtte - og nei til muslimske privatskoler
 • De vil kutte integreringstilskuddet i statsbudsjettet med 1,2 milliarder kroner. Det tilsvarer et kutt på et par tusen årsverk i integrering.
 • De vil bruke 400 millioner kroner mindre på norskopplæring for utlendinger som trenger å lære seg norsk.
 • Frp er mot å rette opp den forskjellen mellom menn og kvinner som består i at kvinner tjener 85 prosent av det menn gjør, gjennom en likelønnssatsing. I programmet til Frp heter det at "det er ingen offentlig oppgave å fjerne lønnsforskjeller som oppstår naurlig i markedet".
 • Frp er mot likestillingspolitikk. I prinsipprogrammet heter det at "Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør […] tilpasse seg naturlig i arbeidsliv, fritid og privatliv, uten innblanding av offentlige organer". "Likestillingsarbeid i offentlig regi bør avvikles" skrev Frp på Stortinget i innstilling til statsbudsjettet for 2008
 • Frp vil fjerne likestillingsloven
 • Frp vil fjerne likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Frp er mot at homofile skal få adoptere
 • Frp er mot å likestille homoekteskap med ekteskap mellom mann og kvinne, og var mot dette da den rødgrønne regjeringen innførte homoekteskap i 2008.
 • Frp er mot kvotering av kvinner til styrene, som er innført for å bryte ned noen av de mest mannsdominerte bastionene i Norge
 • Frp synes kontantstøtta er en helt super oppfinnelse - samtidig som vi veit at 80 prosent av kontantstøttebrukerne i Oslo har innvandrerbakgrunn, som betyr at barn som burde vært i barnehagen av hensyn til språk og inkludering, holdes hjemme

Lista er lang og vond.

Lista viser at lederen av ett av Norges største partier setter større krav til innvandrere enn hun gjør til seg selv.

Å pynte seg i lånte fjær kan til nød gå an en gang i blant.

Noe annet er å pynte seg stjålne fjær - og samtidig kritisere andre for å være dårlig kledd.

2 kommentarer:

 1. Jeg forstår at du ikke er enig i de punktene du lister opp fra Frp-politikken, men du sier ikke noe om du er enig eller uenig med hva hun opprinnelig sier?

  Synes du at "Når utlendinger kommer til Norge må de lære seg at dette er et land med likestilling, religionsfrihet og toleranse."?

  SvarSlett
 2. Preben, jeg mener alle må lære seg å stå opp for noen grunnleggende verdier som likestilling, demokrati og sosial utjevning. Muslimer som kristne som er mot dette må lære seg det. Og ikke minst de over 600.000 personene som stemte Frp i 2009.

  SvarSlett