torsdag 28. januar 2010

Tjukkaspensjonistene

Kan du se for deg de norske tjukkaspensjonistene som sitter halve året i Spania og klager over det norske skattenivået?

Det kan jeg. 

Vel, nå skal staten ta sin hevn.

Tenk deg at staten krever inn 18.000 kroner i en ny, årlig eldreskatt, fra alle som er 67 år eller eldre. Hver måned skal alle pensjonister betale omtrent 1.500 kroner mer i skatt, bare fordi de er gamle.

Ikke bare tjukkaspensjonistene.

Men alle pensjonistene.

Omtrent slik vil nemlig pensjonsreformen virke for mange av oss. At den ikke har skapt mer oppstyr enn det som allerede har vært, er helt utrolig. Antakelig fordi pensjoner ikke er hipt nok for ungkyrene i Dagbla'-redaksjonen.

Om det ikke er hipt, så er det hvertfall alvorlig. Det dreier seg om mange penger, for de fleste av oss. Jeg tenker ikke så mye på tjukkaspensjonistene i syden. Men jeg tenker på alle de andre. Og de er "de andre" det er flest av.

Et hovedprinsipp i de nye pensjonsreglene er at det skal lønne seg "å jobbe lenger". Dette er nytale for at nå kutter vi statspensjonen, og om du ønsker en ordentlig pensjon må du begynne å spare privat.

Sentralt i det statlige kuttopplegget er "levealdersjustering".

En "levealdersjustering" betyr at noen på et statlig kontor skal beregne hvor lenge du og dine likemenn- og kvinner kommer til å leve som pensjonister. Fem år? 12 år? 17 år?

Så tar de den summen pensjon som er satt av til deg resten av din tid, og fordeler den ut over disse årene. Summen blir hele tiden den samme. Forventes du å leve lenge? Ja, da får du lite per år. Regner staten med at du dør tidlig? Ja, hurra for en tidlig død! Da får du nemlig mange penger. 

Bonus: Dør du tidligere enn det staten hadde beregnet? Sorry - da var de pengene borte.

Lykkelig er den som er frisk, i en alderskohort som forventes å dø tidlig. Frendeløs, men ikke pengeløs.

Og hvor stor sum har du til disposisjon? Hva bestemmer hvor mye du skal få samlet, i den tiden du har som pensjonist?

Pengene du får til fordeling over dine leveår påvirkes av hvor mange som er på din alder. Er dere mange i kullet, blir det færre penger per person.

Dette betyr at om man tilhører et kull med mange fødte, som er forventet å leve lenge, får du noen feite kutt i årlige pensjoner.

Jeg er den første til å innrømme at en del pensjonister i Norge har ganske god råd. De reiser, de har nedbetalte boliger, de har bil og nye tenner. Tjukkaspensjonistene kommer til å greie seg. De kommer til å kjøpe seg private pensjonsforsikringer. Jeg er ikke bekymra ett sekund for disse.

Men hva med alle de andre?

Det som bekymrer meg, er at i den grad sosiale forhold som lav inntekt, sliteryrke og lav utdanning – som igjen henger sammen med kjønn – er knyttet til lavere levealder, vil pensjonsreformen slå meget skjevt ut for kvinner med lav utdanning innen for eksempel helse-  og omsorg, rengjøring.  

Vi jobber for å endre kjønns- og inntektsforskjellene i arbeidslivet. Men det som har vært får vi ikke gjort noe med. Mange av de som i dag jobber i offentlig sektor, vil få mye dårligere pensjon enn de tror.

Dette var også noen av grunnen til at SV som eneste parti stemte mot hele pensjonsreformen i sin tid (så gikk vi i regjering med Arbeiderpartiet, som hadde bestemt seg for å peise på, hvor vi  likevel fikk gjennomslag for bedre pensjonsopptjening for lavtlønte og lavere for høytlønte, og har etter det akseptert reformen, i et bredt forlik mellom regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre i mars 2007).

Poenget er at selv om noen tjukkaspensjonister har det greit i dag, blir ikke verden samla sett bedre om vi setter alle ned i pensjon, uavhengig av hvor bemidlet man ellers måtte være.

Tjukkaspensjonistene bør man heller ta ved å klemme til på skatten.

Men det er det vel ingen som tør.

For da stemmer de Frp.

Eller, vent - det gjør de visst allerede.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar