onsdag 13. januar 2010

Pappaperm

I 2004 ble kampanjen pappaperm.no startet av to ivrige Brann-supportere. De to guttene dro i gang en underskriftskampanje på nett hvor de ønsket å få støtte til kravet om flere uker foreldreperm øremerket far enn det som da gjalt (fire uker forbeholdt far av i alt 42 uker, med full lønnskompensasjon).

Målet med kampanjen var å få til en tredeling, hvor én del av fødselspermisjonen skulle gå til mor, én del til far og én del til fri disposisjon mellom foreldrene.

Nettsiden er lagt ned nå.

Det skyldes ikke at de har gitt opp. Tvert imot.

Det skyldes tvert i mot at det har skjedd ting.

Det viktigste som har skjedd er at den rødgrønne regjeringen har økt fedrekvoten til ti uker. Hele foreldrepermen er økt fra 42 til 46 uker. Ti av 46 uker er ikke en tredel. Men det er opp fra ti til 22 prosent. Det er over en dobling.

Dette skjer til tross for en betydelig politisk motstand, for å si det forsiktig. Spørsmålet om å lovfeste en økt andel til far er kontroversielt spørsmål i alle partier. "Tvang" ble det ropt fra høyresiden. "Innblanding i folks privatliv" ropte konservative kristne. "Hva med ammingen?" spurte damene på venstresida.

"At lovverket legger opp til at all fødselspermisjon unntatt fire uker i utgangspunktet er mors, er ingen «rettighet» for kvinner. Det er en institusjonalisering av århundrer med patriarkalske maktstrukturer, og utgamle kjønnsroller" svarte guttene.

Det andre som har skjedd er at den ene initiativtageren til pappaperm.no er blitt statsråd med ansvar for - tata - pappapermen.

Bergenseren heter Audun Lysbakken. Det var han, sammen med bergenseren Heikki Holmås (som i dag er fungerende leder for SVs stortingsgruppe), som sto bak initiativet for fem år siden.

Uten kampanjen til Heikki og Audun hadde vi aldri kommet så langt som vi har kommet i dag. Det er fordi det har vært en såpass politisk kontroversiell sak, med dertil lite politisk støtte å hente noe sted.

Nå sitter begge med betydelig makt i regjeringen. Og derfor skal de lengre. I et intervju med statsråd Lysbakken (på baksiden av Dagens Næringsliv, kun papir) i dag sier han at målet er å øke foreldrepermisjonen ytterligere til 48 uker, hvor 14 uker skal være for far.

Det er 29 prosent. Det er fire prosentpoeng unna en tredel til far. Hver eneste uke ekstra og hvert ekstra prosenpoeng er en stor seier for hver eneste pappa rundt om i landet.

Heia Brann.

2 kommentarer:

  1. Heia pappaene, de har altså fått lenger permisjon enn den som er forbeholdt mor. Mor har seks uker, pluss tre uker før fødselen.
    Eller er det også blitt endret?

    SvarSlett
  2. Hei Judith, og takk for innlegg. Du har rett. I dag gjelder ni uker forbeholdt mor og ti uker til far!

    Resten deles etter forhandlinger mellom dem. Så i praksis er det faktisk allerede en tredeling, ved at mor og far får (nesten) like mye hver, og så har de i tillegg én del til til fordeling. Hurra for likestilling!

    SvarSlett